Polish (Poland)English (United Kingdom)

Konferencje organizowane przez PTR

Doroczne konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego odbywają się w listopadzie w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Retoryczne prowadzi także zainicjowaną w 2011 roku serię warsztatów i spotkań naukowych poświęconych retoryce. W czasie dotychczasowych sześciu spotkań dyskutowano m. in. o podmiocie retorycznym w polskiej polityce; reklamie i tożsamości; procesach wywierania wpływu społecznego, retorycznych technikach autoprezentacji; wyzwaniach retoryki we współczesnym świecie, retoryce w kształceniu dziennikarzy, retoryce w praktyce prawniczej. Więcej

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Retoryczne zainaugurowało nowy cykl spotkań. Raz na dwa miesiące zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i dyskusją na seminarium retoryczne. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy zarówno osoby, które zajmują się badaniami retorycznymi, jak i te, które dopiero zaczynają się interesować retoryką jako perspektywą badawczą. Więcej