Polish (Poland)English (United Kingdom)

Konferencje organizowane przez PTR

Doroczne konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego odbywają się w listopadzie w Warszawie.

XVII Konferencja PTR - Retoryka i pieniądze, 22-23 listopada 2018, Warszawa

Polskie Towarzystwo Retoryczne wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW zaprasza do udziału w XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego, zatytułowanej „Retoryka i pieniądze”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Warszawie.

Pieniądze to nie tylko środek wymiany, ale przede wszystkim środek komunikacji. Mają zatem znaczenie praktyczne i symboliczne. Skoro zaś są symbolem i środkiem komunikacji, to – by przywołać definicję Kennetha Burke’a – mamy tu do czynienia z retoryką. Pieniądze same w sobie mają ogromną siłę perswazji. Ale równie ważne jest to, co o nich myślimy i jak chcemy przekonać innych, by podzielali nasz punkt widzenia.

Pieniądze wywołują spory, mogą być źródłem podziałów społecznych. Jak o nich mówimy i piszemy w debacie publicznej? Stosunek do pieniędzy wiele mówi nam o kulturze danego społeczeństwa. Równie istotne jest to, jak przekonujemy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Jak mówimy o różnych systemach wartości? Jak przedstawiamy ludzi, którzy zrezygnowali z bogactwa na rzecz innych celów?

A zatem zapraszamy do dyskusji o tym, w jaki sposób przekonujemy za pomocą pieniędzy (i czy jest to retoryka?) oraz w jaki sposób mówimy o pieniądzach w retoryce? Jak rozmawiamy o pieniądzach, chcąc się nawzajem do czegoś przekonać? Gdzie pieniądz pojawia się jako argument? W jaki sposób dowodzimy, że pieniądze są środkiem do celu lub samoistnym celem? Albo – że nie są najważniejsze?

To, jak politycy, ekonomiści, dziennikarze czy przedsiębiorcy mówią o pieniądzach, może wpływać na podejmowane decyzje polityczne i finansowe. Gdy pytamy młodych ludzi o wyobrażenia na temat ich przyszłej pracy czy kariery – jaką rolę w ich marzeniach odgrywają finanse? Pieniądze decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Między innymi nasz stosunek do pieniędzy buduje naszą tożsamość. Zarówno ostentacyjne bogactwo, jak i ostentacyjna oszczędność może być elementem retorycznej strategii budowania wizerunku.

Pieniądze mogą być narzędziem zdobywania politycznych zwolenników (np. różne formy polityki społecznej) lub sposobem na pozbycie się politycznych przeciwników (np. przez ujawnienie afery finansowej).

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR - prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

• sknerstwo, oszczędność, rozrzutność – retoryczne wartościowanie

• czy tam, gdzie wkracza pieniądz, kończy się retoryka?

• retoryka a argumentacja dotycząca pieniędzy (argumentum ad crumenam – przekupstwo, korupcja itp. jako formy nieuczciwej perswazji)

• pieniądze w kulturze – retoryczne strategie mówienia o bogactwie i biedzie

• jak prosimy o pieniądze i jak je obiecujemy – apele w reklamie

• metafory w ekonomii/koncepcje ekonomiczne jako konstrukcje retoryczne (np. niewidzialna ręka rynku, kapitał ludzki itp.)

• retoryka dziennikarstwa ekonomicznego (np. język ekspertów, wizualizacje w programach telewizyjnych i tekstach prasowych)

• pieniądz w przysłowiach i ich retoryczne wykorzystanie

• pieniądze a edukacja (np. finanse jako argument w debatach na temat szkolnictwa)

• metafory odnoszące się do pieniędzy, rynku, ekonomii i gospodarki

• pieniądze i polityka – od afer finansowych do politycznego rozdawnictwa

• ekonomia dzielenia się – nowe toposy?

• empatia a pieniądze (perswazyjne sposoby budzenia współczucia i zbierania datków)

• społeczny obraz biedy i bogactwa jako konstrukcje retoryczne

 

Komitet naukowy:

Dr hab. Maria Załęska, UW

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW

Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW

Dr Ewa Modrzejewska, UW

Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet organizacyjny

dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW – przewodnicząca komitetu organizacyjnego

mgr Anna Kiryjow - sekretarz

mgr Katarzyna Sobczak

 

Opłata 350 zł, dla członków 200 zł

Zgłoszenia do 25.10.

kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA wypełnij tutaj

 

Inne spotkania

seminaria i warsztaty


Polskie Towarzystwo Retoryczne prowadzi także zainicjowaną w 2011 roku serię warsztatów i spotkań naukowych poświęconych retoryce. W czasie dotychczasowych sześciu spotkań dyskutowano m. in. o podmiocie retorycznym w polskiej polityce; reklamie i tożsamości; procesach wywierania wpływu społecznego, retorycznych technikach autoprezentacji; wyzwaniach retoryki we współczesnym świecie, retoryce w kształceniu dziennikarzy, retoryce w praktyce prawniczej. Więcej

W 2016 roku Polskie Towarzystwo Retoryczne zainaugurowało nowy cykl spotkań. Raz na dwa miesiące zapraszamy wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i dyskusją na seminarium retoryczne. Spotkania mają charakter otwarty, zapraszamy zarówno osoby, które zajmują się badaniami retorycznymi, jak i te, które dopiero zaczynają się interesować retoryką jako perspektywą badawczą. Więcej