Polish (Poland)English (United Kingdom)

Bibliografia

Jedną z form działalności Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest upowszechnianie prac dotyczących retoryki.

Publikacje dostępne on-line

Retoryka w komunikacji specjalistycznej, red. Maria Załęska, Polskie Towarzystwo Retoryczne, Warszawa 2015.

Między znaczeniem a działaniem. Retoryka i władza, red. Agnieszka Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012.

What  Do We Know About The World? Rhetorical And Argumentatiive PerspectivesGabrijela Kišiček, Igor Ž. Žagar eds., WSIA Windsor Studies in Argumentation 2013.

Retoryka wizualna. Obraz jako narzędzie perswazji, red. Agnieszka Kampka, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2014.

Studies on Argumentation and Legal Philosophy. Further Steps Towards a Pluralistic Approach, eds. M. Manzin, F. Puppo, S. Tomasi, Università degli Studi di Trento 2015