Polish (Poland)English (United Kingdom)

Warsztaty

Warsztaty retoryczne 2016

Celem tegorocznego spotkania jest wymiana doświadczeń dotyczących kształcenia umiejętności retorycznych w zawodzie prawnika. Zależy nam na przedstawieniu propozycji dydaktycznych i dyskusji nad tym jak uczyć retoryki na wydziałach prawa i szkoleniach adresowanych do tej grupy zawodowej, jakie aspekty retorycznego kształcenia są szczególnie ważne dla przyszłych radców prawnych, adwokatów, prokuratorów, sędziów.

Warsztaty odbyły się pod patronatem Dziekana Okręgowej Izby Adwokackiej w Warszawie. Relacja ze spotkania

Program spotkania:

11.15–11.30 Otwarcie spotkania

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej mec. Grzegorz Majewski

Dyrektor Instytutu Polonistyki Stosowanej prof. dr hab. Stanisław Dubisz

Wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Retorycznego dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

11.30–12.45 Alicja Kornicka i Paweł Marczak (KUL), Autoprezentacja w pracy prawnika

12.45–13.00 Aneta Grabowska (KUL), Elementy akcji oratorskiej w praktyce prawniczej

13.00–13.45 Olgierd Annusewicz (UW), Trening retoryczny – zasady Kennetha Burke'a w praktyce

13.45–14.00 Przerwa na kawę

14.00–15.00 dyskusja panelowa z udziałem zaproszonych gości:

mec. Jakuba Jacyny, Skarbnika Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

mec. Michała Fertaka, Rzecznika Prasowego Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

 


 

Warsztaty retoryczne 2015

29 maja 2015 w Pałacu Staszica odbyły się warsztaty zorganizowane przez PTR, z udziałem dziennikarzy, osób zainteresowanych retoryką, nauczycieli tego przedmiotu i studentów. Tegoroczne spotkanie poświęcone było kształceniu sprawności retorycznych w zawodzie dziennikarza.

Kursy retoryki są organizowane na kierunkach dziennikarskich w większości polskich uczelni. Dla nauczycieli tego przedmiotu istotne jest ustalenie jakie umiejętności z zakresu retoryki są w zawodzie dziennikarza najbardziej potrzebne, jak uczyć skutecznie, jakie metody stosować do krytyki tekstu, w jaki sposób przekształcać wiedzę w tekst, jak budować znaczenie przekazu dziennikarskiego. Wokół tych problemów koncentrowała się między innymi dyskusja podczas warsztatów.

Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej części przedstawiono propozycje tematów zajęć z retoryki i ich realizacji. W części drugiej zaproszeni dziennikarze wypowiedzieli się na temat edukacji retorycznej i specyfiki retoryki dziennikarskiej.

Warsztaty retoryczne 2015 - dyskusja z udziałem dziennikarzy

Program:

Część pierwsza: warsztaty 10.00-13.00

Prowadziła: Maria Załęska

Jagoda Bloch, Tendencje w czytaniu współczesnych serwisów informacyjnych (UW)

Joanna Kiereś-Łach, Odbiór informacji zwrotnej, czyli jak zachować obiektywizm przekazu. Wskazówki dla dziennikarzy i nie tylko. (KUL)

Agnieszka Budzyńska-Daca, Debata przedwyborcza a dziennikarze. (UW)

Część druga: dyskusja panelowa z udziałem dziennikarzy 13.30-15.00

Prowadziła: Agnieszka Budzyńska-Daca

Agnieszka Krzemińska ("Polityka")

Aneta Wójciszyn-Wasil (Radio Lublin)

Renata Chrzanowska (PAP)

Kuba Halcewicz-Pleskaczewski (Magazyn "W punkt")

..........................................................................................................................................................................................................................

Warsztaty retoryczne 2014

30 maja 2014 odbyły się warsztaty, w których wzięli udział nauczyciele retoryki z różnych ośrodków akademickich: Opola, Krakowa, Lublina, Łodzi i Warszawy. Celem spotkania była wymiana doświadczeń dotyczących nauczania retoryki w szkołach wyższych i średnich, a także kształcenia umiejętności retorycznych potrzebnych w określonych profesjach.

Program warsztatów

10.10 – 10.50 – dr hab. Beata Gaj (Uniwersytet Opolski):

3 mini-wykłady:

1. Przywrócić komunikatywność - o zastosowaniu retoryki w języku naukowym.
Przykłady historyczne i współczesne.

2. Wszystko to już było, czyli co współczesna komunikacja społeczna i PR zapożyczyły z retoryki.
3. Być człowiekiem perswazyjnym - sprawdzone metody.

10.50 –11.30 - dr Magdalena Majdak (Polska Akademia Nauk):
Własnym głosem – warsztaty z emisji głosu

11.45 – 12.25 - dr Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN):
Jak uczyć (o) argumentacji retorycznej?

12.25 – 13.05 – mgr Joanna Kiereś-Łach (Katolicki Uniwersytet Lubelski):
Sztuka autoprezentacji

13.40 – 14.20 - mgr Ewelina Turska (Uniwersytet Warszawski):
Toastmasters - Kuźnia mówców

14.20 – 15.00 – mgr Elżbieta Pawlak-Hejno (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej):
Jak wykorzystać swoje ciało, żeby współpracowało z nami podczas wystąpień publicznych?