Polish (Poland)English (United Kingdom)

Aktualności

Retoryka i pieniądze - konferencja PTR

22-23 listopada 2018, Warszawa

Polskie Towarzystwo Retoryczne wraz z Wydziałem Nauk Społecznych SGGW zaprasza do udziału w XVII Konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego, zatytułowanej „Retoryka i pieniądze”, która odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 roku w Warszawie.

Pieniądze to nie tylko środek wymiany, ale przede wszystkim środek komunikacji. Mają zatem znaczenie praktyczne i symboliczne. Skoro zaś są symbolem i środkiem komunikacji, to – by przywołać definicję Kennetha Burke’a – mamy tu do czynienia z retoryką. Pieniądze same w sobie mają ogromną siłę perswazji. Ale równie ważne jest to, co o nich myślimy i jak chcemy przekonać innych, by podzielali nasz punkt widzenia.

Pieniądze wywołują spory, mogą być źródłem podziałów społecznych. Jak o nich mówimy i piszemy w debacie publicznej? Stosunek do pieniędzy wiele mówi nam o kulturze danego społeczeństwa. Równie istotne jest to, jak przekonujemy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Jak mówimy o różnych systemach wartości? Jak przedstawiamy ludzi, którzy zrezygnowali z bogactwa na rzecz innych celów?

A zatem zapraszamy do dyskusji o tym, w jaki sposób przekonujemy za pomocą pieniędzy (i czy jest to retoryka?) oraz w jaki sposób mówimy o pieniądzach w retoryce? Jak rozmawiamy o pieniądzach, chcąc się nawzajem do czegoś przekonać? Gdzie pieniądz pojawia się jako argument? W jaki sposób dowodzimy, że pieniądze są środkiem do celu lub samoistnym celem? Albo – że nie są najważniejsze?

To, jak politycy, ekonomiści, dziennikarze czy przedsiębiorcy mówią o pieniądzach, może wpływać na podejmowane decyzje polityczne i finansowe. Gdy pytamy młodych ludzi o wyobrażenia na temat ich przyszłej pracy czy kariery – jaką rolę w ich marzeniach odgrywają finanse? Pieniądze decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Między innymi nasz stosunek do pieniędzy buduje naszą tożsamość. Zarówno ostentacyjne bogactwo, jak i ostentacyjna oszczędność może być elementem retorycznej strategii budowania wizerunku.

Pieniądze mogą być narzędziem zdobywania politycznych zwolenników (np. różne formy polityki społecznej) lub sposobem na pozbycie się politycznych przeciwników (np. przez ujawnienie afery finansowej).

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR - prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

• sknerstwo, oszczędność, rozrzutność – retoryczne wartościowanie

• czy tam, gdzie wkracza pieniądz, kończy się retoryka?

• retoryka a argumentacja dotycząca pieniędzy (argumentum ad crumenam – przekupstwo, korupcja itp. jako formy nieuczciwej perswazji)

• pieniądze w kulturze – retoryczne strategie mówienia o bogactwie i biedzie

• jak prosimy o pieniądze i jak je obiecujemy – apele w reklamie

• metafory w ekonomii/koncepcje ekonomiczne jako konstrukcje retoryczne (np. niewidzialna ręka rynku, kapitał ludzki itp.)

• retoryka dziennikarstwa ekonomicznego (np. język ekspertów, wizualizacje w programach telewizyjnych i tekstach prasowych)

• pieniądz w przysłowiach i ich retoryczne wykorzystanie

• pieniądze a edukacja (np. finanse jako argument w debatach na temat szkolnictwa)

• metafory odnoszące się do pieniędzy, rynku, ekonomii i gospodarki

• pieniądze i polityka – od afer finansowych do politycznego rozdawnictwa

• ekonomia dzielenia się – nowe toposy?

• empatia a pieniądze (perswazyjne sposoby budzenia współczucia i zbierania datków)

• społeczny obraz biedy i bogactwa jako konstrukcje retoryczne

Komitet naukowy:

  • Dr hab. Maria Załęska, UW
  • Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW
  • Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW
  • Dr Ewa Modrzejewska, UW
  • Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet organizacyjny

  • dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
  • mgr Anna Kiryjow - sekretarz
  • mgr Katarzyna Sobczak

Opłata 350 zł, dla członków 200 zł

Zgłoszenia do 25.10.

kontakt: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

FORMULARZ REJESTRACYJNY


Nowy numer "Res Rhetorica"

Retoryka ruchów społecznych

W najnowszym numerze czasopisma "Res Rhetorica" tematem numeru jest retoryka ruchów społecznych. W jaki sposób dyskusje online sprzyjają wzmacnianiu postaw obywatelskich, jakimi środkami perswazyjnymi na swojej stronie internetowej posługuje się Amnesty International, jak i do czego przekonywały transparenty w czasie Czarnego Protestu - to niektóre tematy podejmowane przez autorów. Zapraszamy do lektury! Nowy numer dostępny jest TUTAJ


 

Retoryka negocjacji - nowa publikacja

{red. Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska}

z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Poltext ukazała się książka ze scenariuszami negocjacyjnymi i obszernym wstępem teoretycznym na temat retoryki w negocjacjach. Publikację polecamy dydaktykom i praktykom. Więcej na stronie wydawnictwa

"Res Rhetorica" indeksowana w Web of Science

Emerging Sources Citation Index

Z ogromną radością informujemy, że wydawane przez Polskie Towarzystwo Retoryczne międzynarodowe czasopismo "Res Rhetorica" pomyślnie przeszło proces oceny i będzie indeksowane w bazie ESCI (Emerging Sources Citation Index), która stanowi część Web of ScienceTM Core Collection.

Zapraszamy do nadsyłania artykułów, zapowiedzi numerów tematycznych dostępne są na stronie czasopisma.


Workshop Methodologies of Rhetoric 1 (MET-RET 1)

15 września, Warszawa

warsztaty organizowane przez Polskie Towarzystwo Retoryczne w ramach the Warsaw Argumentation Week, serii międzynarodowych spotkań: 7th International Conference on Computational Models of Argument COMMA 2018,warsztatów i szkoły letniej ArgDiaP, odbyły 15 września w Warszawie.

Szczegóły tutaj

Methodologies of Rhetoric 1 (MET-RET 1), 15.09.2018, University of Warsaw, A part of the Warsaw Argumentation Week (10-16.09.2018)

Organizer: Polish Rhetoric Society, in collaboration with ArgDiaP and Department of Italian Studies, University of Warsaw

Title:  Methodologies for Research on Conflict and Controversy

Goal: The workshop is meant as a meeting of specialists in rhetoric and of all those interested in the culture of communication in persuasive contexts. We invite specialists in rhetoric to submit proposals of presentations whose aim is to unveil practical consequences of theoretical distinctions.

Topics: We invite to submit proposals of 30 minutes presentations (20 min. of presentation + 10 min. discussion or 10 min. presentation + 20 min. practical exercises). The proposed topics include, but are not limited to:

- Boundaries between rhetoric and eristic: theoretical and methodological issues

- Methods of distinguishing rhetoric and eristic in public discourses (politics, science, education, medicine, media)

- Axiology of communication: methods of rhetoric and methods of eristic

- Rhetorical literacy as a weapon in the era of eristic: the practical methods of debunking fake news

- Genres as formats of argumentation (with special regard to conflicts and controversies)

- Debate as a rhetorical genre: problems of argumentation

- Dispute in the public sphere (political, ideological, scientific, philosophical dispute)

- Rhetoric vs. Eristic

- Communication as design

 

Programme Committee:

Anna Bendrat (University Maria Curie-Skłodowska, Lublin)

Agnieszka Budzyńska-Daca (University of Warsaw)

Bruno Capaci (University of Bologna – Alma Mater)

Kamila Dębowska-Kozłowska (University Adam Mickiewicz, Poznań)

Carmen Marimón Llorca (University of Alicante)

Ewa Modrzejewska (University of Warsaw)

Katarzyna Molek-Kozakowska (University of Opole)

Cezar Ornatowski (University of California – San Diego)

Organizing Committee:

Agnieszka Kampka (Warsaw University of Life Sciences)

Maria Załęska (University of Warsaw)

Marta Kotusiewicz (University of Warsaw)

Agnieszka Budzyńska-Daca (University of Warsaw)


Walne Zebranie PTR - wybory władz

19 maja 2017, Warszawa

Członkowie Polskiego Towarzystwa Retorycznego zgromadzeni 19 maja 2017 na Walnym Zebraniu PTR wybrali Zarząd PTR na lata 2017-2020 w składzie:

Dr hab. Maria Załęska – przewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca - wiceprzewodnicząca

Dr hab. Agnieszka Kampka – sekretarz

Dr Ewa Modrzejewska – skarbnik

Dr Anna Bendrat – członek Zarządu

Do Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:

Dr hab. Joanna Partyka – przewodnicząca

Dr hab. Paweł Gondek

Dr Elżbieta Pawlak-Hejno


Działalność PTR w roku akademickim 2016/2017

najważniejsze punkty

Na Walnym Zebraniu PTR w dniu 19 maja 2017 roku dr hab. Maria Załęska, przewodnicząca PTR przedstawiła sprawozdanie z działalności towarzystwa.

Konferencje

a) W dniach 17-18 listopada 2016 roku w Warszawie odbyła się doroczna konferencja PTR pt. „Retoryka doradzania” (organizacja: dr hab. Maria Załęska, we współpracy z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej Pro Rhetorica prz IBL PAN, pod kierownictwem dr. hab. Joanny Partyki). Obok trojga zagranicznych gości (Prof. Bruno Capaci, prof. Ana Horta, prof. Hanna Batoreo) uczestniczyło w niej dziewiętnastu badaczy z dziewięciu ośrodków akademickich w Polsce.

b) Polskie Towarzystwo Retoryczne współorganizowało także z Zakładem Komunikacji Społecznej UMCS, Katedrą Języka Mediów i Komunikacji Społecznej KUL konferencji pt. „Od Seulu do Rio. Igrzyska Olimpijskie w mediach masowych: 1988-2016 (sport, retoryka, wartości, polityka, ekonomia, kultura)”, która odbyła się w Zamościu w dniach 23-24.03.2017. PTR reprezentowała dr Elżbieta Pawlak-Hejno.

c) W czasie Kongresu Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej, który odbył się w dniach 15-17.09.2017 roku w Poznaniu członkinie PTR przygotowały sesję tematyczną pt. „Perswazja jest kobietą”. Referaty przedstawiły: dr hab. Agnieszka Kampka (która przewodniczyła sesji), dr Anna Bendrat, dr Elżbieta Pawlak-Hejno, dr Ewa Modrzejewska oraz sympatyzująca z PTR dr Katarzyna Molek-Kozakowska. W czasie sesji zaprezentowano także działalność PTR.

d) W czasie Jubileuszowej Konferencji PTKS, która odbyła się w dniach 25-26.04.2017 we Wrocławiu dr hab. Agnieszka Kampka reprezentowała PTR i przedstawiła referat pt. „Perspektywa retoryczna w badaniach nad mediami i komunikowaniem”.

e) W czasie międzynarodowej konferencji pt. „Aesthetic performance – actio and voice” (9-11.11.2016, Örebro University, Sweden) dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR została zaproszona do przedstawienia zgromadzonym prezentacji na temat PTR oraz jego czasopisma – Res Rhetorica

f) W czasie międzynarodowej konferencji “Quello che il medico dice e non dice. Eufemismi, bugie pietose, silenzi e parole nella cura” (Uniwersytet w Bolonii, 4-5.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR prezentowała działalność PTR, w tym promowała publikowanie w Res Rhetorica.

g) W czasie międzynarodowej konferencji “Rhetoric of Prejudice” (Uniwersytet w Genui, 9-10.05.2017), dr hab. Maria Załęska, oprócz wygłoszenia własnego referatu, jako przewodnicząca PTR przedstawiła zebranym działalność towarzystwa oraz profil i dotychczasowe numery Res Rhetorica.

Seminaria retoryczne

W ramach nowego cyklu Otwartych Seminariów PTR, przeznaczonego dla wszystkich zainteresowanych retoryką, w okresie sprawozdawczym odbyło się pięć spotkań.

(a) Cykl został zainicjowany 15.10.2016 spotkaniem przygotowanym przez dr hab. A. Kampkę oraz dr Ewę Modrzejewską, pod tytułem „Retoryka cyfrowa”.

(b) 03.12.2016 odbyło się II Otwarte Seminarium PTR, pt. „Retoryka i actio”, z udziałem ekspertki dr Jagody Bloch z UW.

(c) W czasie III Otwartego Seminarium PTR pt. „Actio in theory and practice”, które odbyło się 27.01.2017 roku gościliśmy dr Marie Gelang z Uniwersytetu Örebro w Szwecji.

(d) IV Otwarte Seminarium odbyło się 18.03.2017, dr Anna Bendrat poprowadziła spotkanie zatytułowane „Teoria w praktyce: jak analizować przemówienia polityków”.

(e) V Otwarte Seminarium odbyło się 19.05.2017. Dr hab. Paweł Gondek przygotował dyskusję na temat „Czy retoryka jest dyscypliną naukową”?

W seminariach uczestniczyli członkowie PTR oraz osoby niezwiązanych z naszym towarzystwem, lecz zainteresowane retoryką.

Działalność wydawnicza

Pod auspicjami PTR wychodzą dwa tytuły: czasopismo Res Rhetorica oraz seria wydawnicza Rhetoricum. PTR współpracuje także przy serii wydawniczej Pro Rhetorica.

W roku 2016 ukazały się cztery numery czasopisma:

No 1 (2016): Rhetoric in Spain, redaktorzy numeru: Narcis Iglesias, Maria Załęska

No 2 (2016): Retoryka kobiet, redaktor tomu: Anna Bendrat

No 3 (2016): Retoryka i instytucje, redaktor numeru: Katarzyna Molek-Kozakowska

No 4 (2016): Retoryka cyfrowa, redaktorki: Agnieszka Kampka, Ewa Modrzejewska

Ukazał się już także pierwszy numer tegoroczny:

No 1 (2017): Rhetoric in Italy, redaktorzy numeru: Bruno Capaci, Maria Załęska.

W numerach tych opublikowano 26 oryginalnych, recenzowanych artykułów naukowych (nie licząc recenzji, sprawozdań i krótszych nierecenzowanych tekstów z działów: Reakcje, Transatlantica, #media), w tym 21 w języku angielskim. Wśród autorów znalazło się 19 przedstawicieli zagranicznych ośrodków naukowych. Czasopismo figuruje w następujących bazach danych: BazHum, ICI Journal Master List, Polskiej Bibliografii Naukowej. Wielkim sukcesem Res Rhetorica jest przyjęcie do OASPA, czyli prestiżowego stowarzyszenia wydawców Open Access. Finalizowane jest przekazywanie plików do baz: CEJSH oraz EBSCO. Trwa procedura umieszczenia czasopisma w bazie CEEOL.

Obecnie finalizowany jest kolejny numer Res Rhetorica (2/2017) pod red. naukową dr Anny Bendrat, pt. „Retoryka religii”. W celu pozyskania autorów specjalizujących się w tej tematyce, dr Anna Bendrat nawiązała współpracę z Religious Communication Association. Współpracę ze strony amerykańskiej koordynuje Ronald C. Arnett.

Rhetoricum

W ramach serii, której redaktorkami naukowymi są dr hab. Maria Załęska i dr hab. Agnieszka Kampka, w roku 2016 ukazały się następujące tomy:

1. „Retoryka – wiedza – krytyka”, pod red. Marii Załęskiej. Warszawa, PTR, 2016.

2. „Retoryka wizerunku medialnego”, pod red. Agnieszki Budzyńskiej-Dacy, Agnieszki Kampki oraz Katarzyny Molek-Kozakowskiej, Warszawa, PTR, 2016.

Pro Rhetorica

PTR kontynuuje współpracę z „Pro Rhetorica – Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej” przy Instytucie Badań Literackich PAN, założonym w 2014 r. z inicjatywy dr hab. Joanny Partyki i dr hab. Marii Załęskiej. W serii Pro Rhetorica, założonej przez dr hab. Joannę Partykę, w okresie sprawozdawczym zostały opublikowane dwa tomy:

1. Anna Bendrat, „Mowa jest złotem. Amerykański prezydent i retoryka”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, Warszawa 2016.

2. Joanna Partyka (red. naukowa) „Normy komunikacji. Między retoryką a językiem”, Seria Pro Rhetorica. IBL PAN, 2017.

Publikacje w innych wydawnictwach

Jako efekt międzynarodowej konferencji „Rhetoric in the Knowledge Society”, zorganizowanej w 2015 we współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe, zostały opublikowane dwa recenzowane tomy w wydawnictwie Peter Lang:

(a) Rhetoric in the Public Sphere. Agnieszka Kampka i Katarzyna Molek-Kozakowska (red.) Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

(b) Rhetoric, Discourse and Knowledge. Maria Załęska i Urszula Okulska (red.). Frankfurt am Main, Peter Lang, 2016.

W tomach znajdują się m.in. rozdziały autorstwa członków PTR.

W ramach działalności organizacyjnej PTR ubiegał się o uzyskanie dofinansowania na swoją działalność popularyzatorską. Dr hab. Agnieszka Kampka, dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca oraz dr Ewa Modrzejewska ponownie opracowały wniosek „Retoryka po polsku”, zgłoszony na konkurs Narodowego Centrum Kultury pt. Ojczysty – dodaj do ulubionych. Ze względu na ogromną liczbę projektów nie został zakwalifikowany do finansowania.

Tworzenie zespołów badawczych - przy okazji XV konferencji PTR „Retoryka doradzania”, zostały zainicjowane przez dr hab. Marię Załęską i dr hab. Joannę Partykę działania w celu pozyskania zainteresowanych do grupy badawczej zajmującej się retoryką deliberatywną w kontekście porad i doradzania.

Działalność promująca PTR i popularyzująca retorykę

Głównym środkiem informowania zainteresowanych o działalności PTR pozostaje strona internetowa oraz newsletter. Prowadzone są także profile PTR i czasopisma Res Rhetorica na Academia.edu oraz fanpage PTR na Facebooku.

1) Dr hab. Joanna Partyka kieruje Kursem Retoryki Praktycznej w IBL PAN. Niektórzy członkowie PTR prowadzą zajęcia na Kursie Retoryki Praktycznej, organizowanym przez Instytut Badań Literackich PAN. Grupa absolwentów kursu zadecydowała o wstąpieniu do PTR.

2) Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca zorganizowała warsztaty retoryczne pt. „Retoryka dla prawników” wspólnie z zarządem Okręgowej Rady Adwokackiej (20 maja 2016) oraz poprowadziła dyskusję panelową z udziałem prawników.

3) Dr hab. Maria Załęska opublikowała w czasopiśmie „Filozofuj!” (na portalu promującym wiedzę, dostępnym dla osób zainteresowanych szeroko pojętą kulturą filozoficzną), artykuł pt. „(Nie) kłóć się!”, pokazujący przydatność retoryki w codziennym życiu (http://filozofuj.eu/filozofuj-2016-nr-1-7/)

4) Dr hab. Joanna Partyka i dr hab. Agnieszka Kampka wzięły udział w debacie popularyzującej retorykę w Radiowej Trójce pt. „Do czego przydaje się retoryka?”

5) Polskie Towarzystwo Retoryczne objęło swoim patronatem Konkurs Debat Oksfordzkich zorganizowany przez Sekcję Retoryki i Krasomówstwa "Sapere Aude", działającej w ramach Koła Naukowego Dziennikarzy w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 05.04.2017.

6) Trwają prace nad formułą zaangażowania w działalność PTR osób, które pasjonują się retoryką, a nie są związane ze środowiskiem akademickim.

Sprawy członkowskie

W okresie sprawozdawczym w szeregi członków PTR przyjętych zostało trzech nowych członków, w dniu 20 września 2016 roku na podstawie par. 4 pkt 3 Statutu Polskiego Towarzystwa Retorycznego decyzją Zarządu Polskiego Towarzystwa Retorycznego z listy członków zostało skreślonych 7 osób z powodu niepłacenia składek członkowskich.

Finanse PTR 2016 rok

Zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem finansowym za rok 2016 zakończyliśmy rok z zyskiem: 826,79 złotych. PTR z budżetu pokrywa przede wszystkim stałe wydatki, do których należą: usługi hostingowe strony, utrzymanie domeny Retoryka.edu.pl (strona towarzystwa), koszty organizacji warsztatów i otwartych seminariów PTR, koszty biurowe, opłaty bankowe zewnętrzne usługi księgowe. Ponadto PTR finansuje przedsięwzięcia naukowe: wydawanie recenzowanego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”: utrzymanie domeny Resrhetorica.com, usługi graficzne (m.in. łamanie pisma „Res Rhetorica”), a także doroczną konferencję PTR: członkom z opłaconymi w terminie składkami przysługuje ulga; z opłat konferencyjnych pokrywa się koszty organizacyjne oraz wydawnicze publikacji.