Polish (Poland)English (United Kingdom)

Osoby zajmujące się retoryką

PIOTR BERING

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona www
Instytut Filologii Klasycznej UAM, Poznań
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, historia retoryki, retoryka a dramat i teatr, retoryka jako teoria literatury

...................................................................................................................................................................................................................

BARBARA BOGOŁĘBSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Łódzki
Zainteresowania badawcze: retoryka dziennikarska, retoryka literacka

...................................................................................................................................................................................................................

HELENA CICHOCKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: historia retoryki, retoryka starożytna

...................................................................................................................................................................................................................

LAHCEN ELYAZGHI EZZAHER

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
University of Northern Colorado
Zainteresowania badawcze: retoryka antyczna, historia retoryki

.......................................................................................................................................................................................................................

BEATA GAJ

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona www
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, historia retoryki, retoryka nauki, retoryka wizualna, retoryka tekstów nowołacińskich

...................................................................................................................................................................................................................

LIDIA GRZYBOWSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Jagielloński
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, historia retoryki, erystyka, argumentacja, retoryka nauki, retoryka średniowieczna, kaznodziejstwo

...................................................................................................................................................................................................................

AGNIESZKA KAMPKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona www
Wydział Nauk Społecznych SGGW, Warszawa
Zainteresowania badawcze: retoryka polityczna, retoryka dziennikarska, retoryka wizualna

...................................................................................................................................................................................................................

ASHLEY R. KELLY

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Website: http://ashleyrosekelly.com
Purdue University
Interest in the field of rhetoric/zainteresowania badawcze: history of rhetoric, argumentation, rhetoric of science, rhetoric of new media

..................................................................................................................................................................................................................

ELŻBIETA KWIATKOWSKA

email:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Wydział Pedagogiki i Psychologii UMCS, Lublin
Zainteresowania badawcze:argumentacja, retoryka i kultura popularna, retoryka reklamy, autoprezentacja

......................................................................................................................................................................................................................

JOANNA KIEREŚ-ŁACH

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, historia retoryki, retoryka reklamy, autoprezentacja, retoryka Chaima Perelmana, coaching, kultura słowa

...................................................................................................................................................................................................................

URSZULA KULETA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

strona www: www.mowapubliczna.pl
Polskie Towarzystwo Retoryczne
Zainteresowania badawcze: argumentacja, retoryka dziennikarska, retoryka wizualna, autoprezentacja, retoryka w komunikacji specjalistycznej, retoryka w mediach, retoryczna actio w komunikacji publicznej

...................................................................................................................................................................................................................

CARMEN MARIMON LLORCA

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Universitad de Alicante
Zainteresowania badawcze: argumentacja, retoryka nauki, retoryka dziennikarska, retoryka nowych mediów

...................................................................................................................................................................................................................

MICHAŁ MOKRZAN

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej, Uniwersytet Wrocławski
Zainteresowania badawcze: retoryka nauki, retoryka dyskursów społecznych, retoryka kultury, poetyka społeczna

...................................................................................................................................................................................................................

GOTTFRIED MADER

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Birkbeck, University of London
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, retoryka i kultura popularna, retoryka polityczna, autoprezentacja

...................................................................................................................................................................................................................

CONSTANCE J. OSTROWSKI

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Schenectady Co. Comm. College
Zainteresowania badawcze: historia retoryki, retoryka i kultura popularna, retoryka feministyczna

...................................................................................................................................................................................................................

MAŁGORZATA PIETRZAK

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: retoryka nowych mediów, retoryka i kultura popularna, retoryka polityczna, autoprezentacja, retoryka tekstu artystycznego, filmu i teatru, interpretacja, prezentacja i realizacja głosowa tekstu artystycznego

...................................................................................................................................................................................................................

KRYSTYNA PŁACHCIŃSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Łódzki Wydział Filologiczny
Zainteresowania badawcze: retoryka polityczna, retoryka w literaturze staropolskiej, retoryka w oratorstwie sejmowym XVI i XVII wieku

...................................................................................................................................................................................................................

MAGDALENA RYSZKA-KURCZAB

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
UP Kraków
Zainteresowania badawcze: historia retoryki, erystyka, argumentacja, retoryka nauki, retoryka prawnicza, retoryka reklamy, retoryka polityczna, topika retoryczna

...................................................................................................................................................................................................................

KATARZYNA SOBIERAJ

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
strona wwwUniwersytet Wrocławski
Zainteresowania badawcze: retoryka dziennikarska, retoryka nowych mediów, retoryka i kultura popularna, retoryka reklamy, retoryka wizualna, retoryka polityczna, autoprezentacja

...................................................................................................................................................................................................................

MARCIN STYSZYŃSKI

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zakład Arabistyki i Islamistyki UAM
Zainteresowania badawcze: historia retoryki, argumentacja, retoryka nowych mediów, retoryka i kultura popularna, retoryka reklamy, retoryka polityczna

...................................................................................................................................................................................................................

LESZEK ŚWIECA

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Zainteresowania badawcze: argumentacja, makiawelizm w komunikacji społecznej

....................................................................................................................................................................................................................

OLIWIA TARASEWICZ-GRYT

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
WSZ Edukacja, Wrocław
Zainteresowania badawcze: retoryka dziennikarska, retoryka nowych mediów, retoryka i kultura popularna, retoryka reklamy, retoryka wizualna, retoryka polityczna

...................................................................................................................................................................................................................

DOMINIKA TOPA-BRYNIARSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Instytut Języków Romańskich i Translatoryki, Uniwersytet Śląski
zainteresowania badawcze: retoryka dziennikarska, argumentacja, erystyka

....................................................................................................................................................................................................................

ANNA TRYKSZA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Zakład Teorii Literatury Instytut Filologii Polskiej Wydział Humanistyczny UMCS w Lublinie
Zainteresowania badawcze: retoryka dziennikarska, retoryka literacka, retoryka polityczna, erystyka

...................................................................................................................................................................................................................

SHELDON WEIN

e-mail:  Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Saint Mary's University
Zainteresowania badawcze: argumentacja, retoryka prawa, retoryka teorii decyzji

.......................................................................................................................................................................................................................

MONIKA WORSOWICZ

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Łódzki Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej
Zainteresowania badawcze: erystyka, argumentacja, retoryka dziennikarska, retoryka nowych mediów, retoryka wizualna, retoryka polityczna

...................................................................................................................................................................................................................

MARIA ZAŁĘSKA

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uniwersytet Warszawski
Zainteresowania badawcze: retoryka nauki, argumentacja, erystyka, retoryka w komunikacji profesjonalnej, retoryka wizualna

...................................................................................................................................................................................................................

KAMIL ZEIDLER

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , strona www
Wydział Prawa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk
Zainteresowania badawcze: erystyka, retoryka prawnicza

...................................................................................................................................................................................................................

JANJA ŽMAVC

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. strona www
Educational Research Institute Ljubljana Slovenia
Zainteresowania badawcze: retoryka starożytna, historia retoryki, argumentacja, retoryka polityczna

...................................................................................................................................................................................................................