Polish (Poland)English (United Kingdom)

Władze PTR

Zarząd Polskiego Towarzystwa Retorycznego:

Przewodnicząca  – Maria Załęska
Wiceprzewodnicząca – Agnieszka Budzyńska-Daca
Skarbnik – Ewa Modrzejewska
Sekretarz – Agnieszka Kampka
Członek Zarządu – Anna Bendrat

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – Joanna Partyka

Członkowie:

Paweł Gondek, Elżbieta Pawlak-Hejno