Polish (Poland)English (United Kingdom)

RES RHETORICA Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Kwartalnik Res Rhetorica (ISSN 2392-3113) to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. Kwartalnik stanowi forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Zapraszamy na stronę czasopisma