Polish (Poland)English (United Kingdom)

 

SERIA WYDAWNICZA RHETORICUM

Seria wydawnicza Rhetoricum to forum prezentacji badań nad perswazją, prowadzonych w ramach wielu dyscyplin: retoryki, teorii argumentacji, lingwistyki, teorii literatury, socjologii, historii sztuki i innych. Celem serii jest także ukazanie różnorodności i potencjału badań interdyscyplinarnych lub multidyscyplinarnych nad „tym, co retoryczne” − czyli rhetoricum.

Redaktorki naukowe serii:

Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski, Polskie Towarzystwo Retoryczne)
Agnieszka Kampka (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Polskie Towarzystwo Retoryczne)

 

Seria Rhetoricum - Retoryka wizerunku medialnego

 

Seria Rhetoricum - Retoryka-wiedza-krytyka

 

Seria Rhetoricum - Retoryka w komunikacji specjalistycznej