FORUM ARTIS RHETORICAE

W związku z decyzją redaktora naczelnego FAR i zmianą wydawcy pisma, Polskie Towarzystwo Retoryczne w roku 2013 zakończyło współpracę z "Forum Artis Rhetoricae" a członkowie Zarządu PTR złożyli rezygnacje z funkcji pełnionych dotychczas w redakcji czasopisma.

Wszystkie teksty złożone do „Forum Artis Rhetoricae” pozostają w dyspozycji redaktora naczelnego prof. Jakuba Z. Lichańskiego. Autorzy artykułów złożonych do druku proszeni są zatem o bezpośredni kontakt z redaktorem naczelnym FAR.

Numery archiwalne

2013

Nr 1 (32) styczeń-marzec

Retoryka sporu / Rhetoric of dispute

...................................................................................................................................................................................................................

2012

Nr 1 (28) styczeń-marzec

Retoryka i jej definicje / Rhetoric and its definitions

Nr 2 (29) kwiecień-czerwiec

Retoryka i działanie polityczne / Rhetoric and political action

Nr 3 (30) lipiec-wrzesień

Linguistik und Rhetorik – gegenseitige Wahrnehmung /
Linguistics and rhetoric – reciprocal perception

Nr 4 (31) październik-grudzień

Persuasive Texte als Objekt linguistischer Reflexion /
Persuasive Texts as Objects of Linguistic Reflection

...................................................................................................................................................................................................................

2011

Nr 1 (24) styczeń-marzec

Retoryka i sztuka / Rhetoric and Art

okładka FAR nr 1 2011

Niniejszy numer "Forum Artis Rhetoricae", dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu "Index Plus" organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.
English website edition »

 1. Editorial
 2. Retoryka wizualna. Perspektywy i pytania
  Agnieszka Kampka
 3. Na progu nowoczesności. Renesansowa sztuka mnemotechniczna
  na przykładzie "Dialogu o pamięci" Lodovica Dolce

  Joanna Pietrzak-Thébault
 4. Od retoryki do estetyki. Aesthetica Alexandra Gottlieba Baumgartena
  Piotr Kozak
 5. Fotograficzne kłamstwo, czyli o perswazji w fotografii
  Małgorzata Jakóbczyk
 6. Argumentative mechanisms in advertising
  Annalisa Cattani

Nr 2 (25) kwiecień-czerwiec

Retoryka i przemiany kultury/ Rhetoric and cultural transformations

okładka FAR nr2 2011
Niniejszy numer "Forum Artis Rhetoricae", dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu "Index Plus" organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.
English website edition »

 1. Editorial
 2. Rhetorica docens: wspomnienia studentów z okazji jubileuszu
  Profesora Jakuba Z. Lichańskiego
 3. Wyzwania współczesnej kultury wobec retoryki – wielogłos
  Maria Barłowska, Iwona Bartoszewicz, Barbara Bogołębska, Leszek Drong, Wiesław Godzic, Jolanta Jabłońska-Bonca, Jakub Z. Lichański, Małgorzata Lisowska-Magdziarz, Cyprian Mielczarski, Przemysław Nehring, Antoni Smuszkiewicz
 4. Larva rhetorica, czyli o przemianach roli retoryki w kulturze
  siedemnastowiecznego Śląska

  Beata Gaj
 5. Panegiryzm na sesji rady miejskiej: laudacja dla honorowego obywatela
  Michał Czerenkiewicz
 6. Przeszłość jako konstrukt kulturowy. Obrazy rewolucji i komunizmu
  w służbie perswazji

  Oliwia Tarasewicz-Gryt
 7. Powrót do przeszłości – chwyty retoryczne w retrokryminałach
  Marcina Wrońskiego

  Elżbieta Pawlak-Hejno
 8. Wykorzystanie tradycyjnej symboliki we współczesnej kulturze arabskiej
  Marcin Styszyński
 9. Monstrum horrendum, informe, ingens, cui  lumen ademptum…? Retoryka
  jako wyzwanie rzucone literaturoznawstwu. Szkic warsztatowy

  Bartłomiej Starnawski
 10. Debaty konkursowe i telewizyjne debaty przedwyborcze – problemy dispositio
  w dwóch realizacjach gatunkowych

  Agnieszka Budzyńska-Daca
 11. RECENZJA:Mirosław Korolko, Podręcznik retoryki kaznodziejskiej.
  Oprac. Ks. G. Jaśkiewicz. WAM. Kraków 2010.

  Barbara Bogołębska

Nr 3 (26) lipiec-wrzesień

Retoryka i polemika polityczna/ Rhetoric and political polemics

Nr 4 (27) październik-grudzień

Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues

okładka FAR nr4 2011
Niniejszy numer "Forum Artis Rhetoricae", dzięki finansowaniu uzyskanemu w ramach programu "Index Plus" organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest dostępny w wersji anglojęzycznej na stronie Polskiego Towarzystwa Retorycznego.
English website edition »

Wydawca: Polskie Towarzystwo Retoryczne, Pracownia Badań Historii i Teorii Retoryki,
Zakład Retoryki i Mediów IPS UW, Wydawnictwo DiG

...................................................................................................................................................................................................................

2010

Nr 1-2 (20-21) styczeń-czerwiec

Retoryka i media / Rhetorica et res diurnaria

Nr 3-4 (22-23) lipiec-grudzień

Retoryka i krytyka retoryczna / Rhetorica et critica

...................................................................................................................................................................................................................

2009

Nr 1-2 (16-17) styczeń-czerwiec

Retoryka i jej historia/ Historia rhetoricae

Nr 3-4 (18-19) lipiec-grudzień

Retoryka i komunikacja publiczna / Rhetorica et ars communicandi

...................................................................................................................................................................................................................

2008

Nr 1-2 (12-13) styczeń-czerwiec

Nowa retoryka. Chaim Perelman et Rhetorica Nova

Nr 3-4 (14-15) lipiec-grudzień

Retoryka i historia / Rhetorica et historia

...................................................................................................................................................................................................................

2007

Nr 1-2 (8-9) styczeń-lipiec

Retoryka i religia / Rhetorica et religio

Nr 3-4 (10-11) sierpień-grudzień

Retoryka i nauka/ Rhetorica et scientia

...................................................................................................................................................................................................................

2006

Nr 1 (7) styczeń-grudzień

Retoryka i ekonomia / Rhetorica et economia

...................................................................................................................................................................................................................

2005

Nr 1-2 (3-4) styczeń-maj

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio – I

Nr 3-4 (5-6) czerwiec-grudzień

Retoryka i argumentacja / Rhetorica et argumentatio - II

...................................................................................................................................................................................................................

2004

Nr 1 (1) lipiec-sierpień-wrzesień

Nr 2 (2) październik-listopad-grudzień

Retoryka w badaniach literatury / Rhetorica et res litteraria

height=/p

/strong/aa href=

/p

/p