Polish (Poland)English (United Kingdom)

RES RHETORICA

Wydawca

Polskie Towarzystwo Retoryczne

ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa

Redakcja

Redaktor naczelny:

Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)

Sekretarz redakcji:

Agnieszka Kampka (SGGW, Warszawa)

Członkowie redakcji:

Anna Bendrat (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin)
Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski)
Ewa Modrzejewska (PTR, mamprawowiedziec.pl)

Redaktorzy językowi:

Dorota Oleszczak – język łaciński
Mary McGann (University of Indianapolis) – język angielski

Redaktor statystyczny:

Zofia Szweda-Lewandowska (Uniwersytet Łódzki)

Rada Naukowa:

Rozalia Klara Bako (Sapientia Hungarian University of Transylvania)
Maria Freddi (Universita’ di Pavia)
Leo Groarke (University of Windsor, Canada)
Narcis Iglesias (University of Girona, Spain)
Robert L. Ivie (Indiana University Bloomington, USA)
James Martin (Goldsmiths, University of London)
Joanna Partyka (IBL PAN)
Christian Plantin (University of Lyon, France)
Alejandra Vitale (University of Buenos Aires, Argentina)
Igor Zagar (University of Maribor & University of Primorska, Slovenia)

Recenzenci:

Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są ujawniane, ale na stronie internetowej czasopisma publikowana jest zbiorcza lista recenzentów (uwzględniająca również recenzentów tekstów odrzuconych i wycofanych przez autorów). Dziękujemy wszystkim recenzentom, którzy w roku 2015 pomagali nam dbać o jakość pisma.