DEKLARACJA KANDYDATA NA CZŁONKA ZWYCZAJNEGO

Oświadczenie kandydata na członka PTR: *