[Res Rhetorica]: Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements, Vol 5, No 3 (2018)
 /  Aktualności / Nowości wydawnicze / RR: nowy numer / [Res Rhetorica]: Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements, Vol 5, No 3 (2018)
[Res Rhetorica]: Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements, Vol 5, No 3 (2018)

[Res Rhetorica]: Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements, Vol 5, No 3 (2018)

Retoryka “czarnego protestu”, sposoby przyciągania uwagi odbiorcy na stronie internetowej Amnesty International, retoryczne strategie dyskusji online – to wątki podejmowane przez autorów artykułów zebranych w numerze pod redakcją Agnieszki Kampki. Zapraszamy do lektury.

 

Vol 5, No 3 (2018)

Retoryka ruchów społecznych/ Rhetoric of social movements

redaktor: Agnieszka Kampka

Spis treści

Temat numeru

Anna Kiełbiewska
Lacy Hope
Aleksandra Ochowicz

Varia

Anna Łach

Sprawozdania

Sprawozdanie/Report: 2nd Biennial International Rhetoric Workshop: Rhetorical Cultures: Mapping Global Publics and the Crossroads of Democracy, 3rd – 6th July 2018, Ghent University
Kacper Andrychowski

Recenzje

Recenzja/Review: M. Kelly Carr, The Rhetorical Invention of Diversity: Supreme Court Opinions, Public Argument, and Affirmative Action, East Lansing: Michigan State University Press, 2018
Anna Bendrat

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter