XVI konferencja PTR: Retoryka wartości

XVI konferencja Polskiego Towarzystwa Retorycznego zorganizowana we współpracy z Instytutem Polonistyki Stosowanej UW i Katedrą Italianistyki UW odbyła się w dniach 23-24 listopada 2017 r. (czwartek-piątek) w Warszawie. Konferencja miała charakter interdyscyplinarny i adresowana była do badaczy wykorzystujących metody retoryczne w swoich dyscyplinach naukowych.

PROGRAM KONFERENCJI

Temat – retoryka wartości – odnosił się do badań z zakresu retoryki epideiktycznej (celebracyjnej, popisowej). W klasycznym trójpodziale genologicznym Arystotelesa genus demonstrativum obejmuje pochwałę i naganę. Między tymi dwoma gatunkami, aktami mowy, intencjami perswazyjnymi rysuje się obszar emocji, figur, argumentów, obrazów, gatunków, sytuacji, których spoiwem są wartości. Chcieliśmy zastanowić się nad tym, jak współcześnie wyrażane są wartości, jak obecnie w kulturze przejawia się afirmacja i krytyka, a także jak rozwijał się ten obszar wymowy od czasów Arystotelesa w literaturze i filozofii antycznej, średniowiecznej i nowożytnej. Interesowała nas dyskusja na temat zmiany paradygmatów komunikacyjnych na przestrzeni dziejów, zmiana aksjologii i sposobów afirmowania i negowania wartości.

Komitet Organizacyjny

dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

dr hab. Maria Załęska

dr Ewa Modrzejewska

Komitet Naukowy

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Prof. dr hab. Dariusz Rott,Uniwersytet Śląski

Prof. Cezar M. Ornatowski, Uniwersytet San Diego

Dr hab. Joanna Partyka, IBL Polska Akademia Nauk

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Agnieszka Kampka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Dr hab. Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Dr Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski

WordPress › Błąd