konferencja Retoryka i pieniądze

XVII konferencja PTR: Retoryka i pieniądze

Pieniądze to nie tylko środek wymiany, ale przede wszystkim środek komunikacji. Mają zatem znaczenie praktyczne i symboliczne. Skoro zaś są symbolem i środkiem komunikacji, to – by przywołać definicję Kennetha Burke’a – mamy tu do czynienia z retoryką. Pieniądze same w sobie mają ogromną siłę perswazji. Ale równie ważne jest to, co o nich myślimy i jak chcemy przekonać innych, by podzielali nasz punkt widzenia.

Pieniądze wywołują spory, mogą być źródłem podziałów społecznych. Jak o nich mówimy i piszemy w debacie publicznej? Stosunek do pieniędzy wiele mówi nam o kulturze danego społeczeństwa. Równie istotne jest to, jak przekonujemy, że są rzeczy ważniejsze niż pieniądze. Jak mówimy o różnych systemach wartości? Jak przedstawiamy ludzi, którzy zrezygnowali z bogactwa na rzecz inych celów?

A zatem zapraszamy do dyskusji o tym, w jaki sposób przekonujemy za pomocą pieniędzy (i czy jest to retoryka?) oraz w jaki sposób mówimy o pieniądzach w retoryce? Jak rozmawiamy o pieniądzach, chcąc się nawzajem do czegoś przekonać? Gdzie pieniądz pojawia się jako argument? W jaki sposób dowodzimy, że pieniądze są środkiem do celu lub samoistnym celem? Albo – że nie są najważniejsze?

To, jak politycy, ekonomiści, dziennikarze czy przedsiębiorcy mówią o pieniądzach, może wpływać na podejmowane decyzje polityczne i finansowe. Gdy pytamy młodych  ludzi o wyobrażenia na temat ich przyszłej pracy czy kariery – jaką rolę w ich marzeniach odgrywają finanse? Pieniądze decydują o tym, jak wygląda nasze życie. Między innymi nasz stosunek do pieniędzy buduje naszą tożsamość. Zarówno ostentacyjne bogactwo, jak i ostentacyjna oszczędność może być elementem retorycznej strategii budowania wizerunku.

Pieniądze mogą być narzędziem zdobywania politycznych zwolenników (np. różne formy polityki społecznej) lub sposobem na pozbycie się politycznych przeciwników (np. przez ujawnienie afery finansowej).

Tematyka referatów może obejmować następujące zagadnienia, w których – zgodnie z tradycją konferencji organizowanych przez PTR – prosimy uwypuklić koncepcje i ujęcia retoryczne:

 • sknerstwo, oszczędność, rozrzutność – retoryczne wartościowanie
 • czy tam, gdzie wkracza pieniądz, kończy się retoryka?
 • Retoryka a argumentacja dotycząca pieniędzy (argumentum ad crumenam – przekupstwo, korupcja itp. jako formy nieuczciwej perswazji)
 • pieniądze w kulturze – retoryczne strategie mówienia o bogactwie i biedzie
 • jak prosimy o pieniądze i jak je obiecujemy – apele w reklamie
 • metafory w ekonomii/koncepcje ekonomiczne jako konstrukcje retoryczne (np. niewidzialna ręka rynku, kapitał ludzki itp.)
 • retoryka dziennikarstwa ekonomicznego (np. język ekspertów, wizualizacje w programach telewizyjnych i tekstach prasowych)
 • pieniądz w przysłowiach i ich retoryczne wykorzystanie
 • pieniądze a edukacja (np. finanse jako argument w debatach na temat szkolnictwa)
 • metafory odnoszące się do pieniędzy, rynku, ekonomii i gospodarki
 • pieniądze i polityka – od afer finansowych do politycznego rozdawnictwa
 • ekonomia dzielenia się – nowe toposy?
 • empatia a pieniądze (perswazyjne sposoby budzenia współczucia i zbierania datków)
 • społeczny obraz biedy i bogactwa jako konstrukcje retoryczne

Komitet naukowy:

Dr hab. Maria Załęska, UW
Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, UW
Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW
Dr Ewa Modrzejewska, UW
Dr Anna Bendrat, UMCS

Komitet organizacyjny

Dr hab. Agnieszka Kampka, SGGW – przewodnicząca komitetu organizacyjnego
Mgr Anna Kiryjow – sekretarz
Mgr Katarzyna Sobczak

Polskie Towarzystwo Retoryczne, ul. Oboźna 8, 00-332 Warszawa, informuje, że w czasie organizowanych wydarzeń publicznie otwartych nie mają zastosowania przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. – RODO) oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880). Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć wykonanych przez uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.

WordPress › Błąd