Ogólnopolski Kongres Retoryki „Retoryka – Edukacja – Innowacja”
 /  Ogólnopolski Kongres Retoryki „Retoryka – Edukacja – Innowacja”

 

 

 

 

Ogólnopolski Kongres Retoryki „Retoryka – Edukacja – Innowacja”

17–19 kwietnia 2024 r.

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na wyjątkowe wydarzenie naukowe, którego celem jest integracja środowiska badaczy i dydaktyków retoryki.

Pragniemy stworzyć platformę do dyskusji dla badaczy, w tym doktorantów, i nauczycieli, która umożliwi przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań dydaktycznych w zakresie retoryki. Chcemy skoncentrować się na wyzwaniach i perspektywach badawczych i dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Zgodnie z dobrymi praktykami wymiany wiedzy i doświadczeń zaprosiliśmy również europejskich ekspertów w dziedzinie retoryki, którzy przedstawią wyniki swoich badań i podzielą się własną praktyką dydaktyczną.

Ideą Kongresu jest skupienie się na trzech filarach, łączących najnowsze osiągnięcia naukowe z praktyką nauczania retoryki oraz przez retorykę, co pozwoli zakreślić ramy programowe procesu edukacji szkolnej i akademickiej.

Ideą Kongresu jest skupienie się na trzech filarach, łączących najnowsze osiągnięcia naukowe z praktyką nauczania retoryki oraz przez retorykę, co pozwoli zakreślić ramy programowe procesu edukacji szkolnej i akademickiej.

Pierwszym filarem jest zbudowanie ram teoretyczno-praktycznych opartych na badaniach naukowych z dziedziny retoryki i krytyki retorycznej. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego kształtu nauczania retorycznego w środowisku cyfrowym, tak by dostosować programy nauczania, metody dydaktyczne oraz podręczniki do potrzeb uczniów, studentów i rynku pracy.

Drugi filar koncentruje się na dążeniu do zniwelowania braków kompetencyjnych uczniów i studentów w zakresie komunikowania. Chcemy propagować koncepcję nauczania opartego na analizach krytycznych, które pozwolą trenować umiejętności, takie jak: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność dialogu w różnych gatunkach (debata, negocjacje, mediacje, deliberacje), analiza sytuacji konfliktowych oraz rozwój kompetencji związanych z empatią i „wrażliwością retoryczną”.

Trzeci filar ma na celu wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji dydaktycznych związanych z nauczaniem retoryki. Pragniemy stworzyć przestrzeń do dyskusji oraz prezentacji nowych rozwiązań edukacyjnych. Wymiana doświadczeń i refleksji dotyczących nowych metod nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę będzie kluczowym elementem tego filaru.

 • zastosowanie retoryki w kształceniu na różnych poziomach edukacji;

 • innowacyjne metody nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę i ich skuteczność;

 • dostosowanie nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę do potrzeb różnorodnych grup uczniów i studentów;

 • wykorzystanie najnowszych badań naukowych w nauczaniu retoryki;

 • integracja retoryki z innymi dziedzinami nauki, takimi jak: psychologia, prawo, lingwistyka, literaturoznawstwo czy komunikacja.

15.10.2023 zgłaszanie abstraktów wystąpień

22.10.2023 informacja o akceptacji zgłoszenia

30.11.2023 termin uiszczenia opłaty konferencyjnej

17-19.04.2024 Kongres Retoryczny

XXX planowany termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych

2025 planowany rok wydania publikacji pokonferencyjnej

 


Abstrakty wystąpień (do 2 tys. znaków) można zgłaszać do 15.10.2023 za pośrednictwem tego FORMULARZA.

Języki konferencji: polski

 • 100 zł dla członków PTR (z opłaconą składką członkowską za 2023 rok ) i doktorantów
 • 200 zł dla pozostałych uczestników

Cena obejmuje udział w Kongresie, pakiet materiałów konferencyjnych, obiady i przerwy kawowe, uroczystą kolację w drugim dniu wydarzenia, a także udział w wydarzeniach towarzyszących

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu abstraktu na konto:

XXX

Polskie Towarzystwo Retoryczne

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

 

 

Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: ptr.kongres@gmail.com

 

 

Petra Aczél, PhD

Dr. Petra Aczél is a full professor of communication and rhetoric at Moholy-Nagy University of Arts and Design (MOME), Budapest as well as the member of the MOME Doctoral School. She is vice chair of the Communication and Media Committee of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and hold memberships in several scientific and expert boards. Born in Budapest, she studied at Eötvös Loránd University where she earned the PhD degree of linguistics and rhetoric. She gave her habilitation lecture in 2011 and was appointed full professor in 2016. Her re­search interests are focused on rhetorical theory, visual and sensual rhetoric, media rhetoric and more recently, future skills. She has published 8 books and more than 200 acadamic papers. Her latest works include Screening the Future Faces of Rhetoric (article), HAS, 2022 and Future Shock or Future Chic? Future human skills in the context of technological proliferation (chapter), Palgrave, 2021.

osoba1

zdjęcie1

treść1

osoba2

zdjęcie2

treść2

 

 

https://comm.ku.dk/staff/?pure=en/persons/58711

Prof. Dr. Dietmar Till (Geschäftsführender Direktor)

 

Dzień 1:

 • Oficjalne otwarcie konferencji
 • Wprowadzenie do tematyki konferencji i omówienie wyników najnowszych badań naukowych dotyczących retoryki i dydaktyki retoryki
 • Sesja plenarna z zaproszonym prelegentem z zagranicy
 • Sesje tematyczne z prezentacjami naukowymi dotyczącymi dydaktyki retoryki, w tym sesje z prezentacjami doktorantów

 

Dzień 2:

 • Sesja plenarna z zaproszonym prelegentem z zagranicy
 • Sesje tematyczne z prezentacjami naukowymi dotyczącymi dydaktyki retoryki, w tym sesje z prezentacjami doktorantów
 • Uroczysta kolacja

 

Dzień 3:

 • Sesja plenarna z zaproszonym prelegentem z zagranicy (udostępniona online)
 • Sesje tematyczne z prezentacjami naukowymi dotyczącymi dydaktyki retoryki
 • Podsumowanie wyników konferencji i omówienie kierunków dalszych badań w dziedzinie dydaktyki retoryki
 • Zakończenie konferencji

 

Szczegółowy program Kongresu Retorycznego zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

NYX Warsaw Hotel

ul. Chmielna 71

00-801 Warszawa

www.nyx-hotels.com

 

Uczestnicy Kongresu mają możliwość rezerwacji noclegu w miejscu obrad (NYX Warsaw Hotel) za pośrednictwem Organizatorów w specjalnej cenie:

 • Miejsce w pokoju jednoosobowym – 600 PLN brutto ze śniadaniem /doba
 • Miejsce w pokoju dwuosobowym – 325 PLN brutto ze śniadaniem / doba

Informacje o sposobie rezerwacji noclegów zostaną podane w terminie późniejszym

 

Polskie Towarzystwo Retoryczne (PTR) jest działającym 2000 roku stowarzyszeniem naukowym, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat retoryki, promowanie jej nauczania oraz integrowanie osób i instytucji zajmujących się retoryką. Towarzystwo skupia badaczy i praktyków: pracowników naukowych (m. in. językoznawców, filologów, socjologów), nauczycieli szkół średnich, pracowników działów PR, logopedów, specjalistów w dziedzinie komunikacji.

PTR prowadzi także działalność wydawniczą – przez 9 lat było współwydawcą czasopisma „Forum Artis Rhetoricae”, a od 2015 roku jest wydawcą międzynarodowego czasopisma internetowego „Res Rhetorica” (140 pkt MEiN), objętego dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

PTR organizuje cykliczne konferencje ogólnopolskie lub międzynarodowe, seminaria i warsztaty naukowe. W 2015 roku odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji „Rhetoric in Society”, będąca rezultatem współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe. Od 2017 roku PTR jest współorganizatorem cyklu konferencji międzynarodowych „Media in America, America in Media” (https://mediaameryka.wixsite.com/umcs), podczas których odbywają się międzynarodowe warsztaty dla doktorantów przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie. W 2022 roku PTR we współpracy ze stowarzyszeniem ArgDiaP zorganizowało w Lublinie ogólnopolską konferencję „Retoryka i Argumentacja: Logos-Etos-Patos”.

PTR współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi, m. in. z Wydziałem Polonistyki UW, z Katedrą Italianistyki UW, z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki SGGW, z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z Katedrą Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz z Wydziałem Filologicznym i Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

https://retoryka.edu.pl

https://resrhetorica.com

Uczestnicy Kongresu mają możliwość rezerwacji noclegu w miejscu obrad (NYX Warsaw Hotel) za pośrednictwem Organizatorów w specjalnej cenie:

 • Miejsce w pokoju jednoosobowym – 600 PLN brutto ze śniadaniem /doba
 • Miejsce w pokoju dwuosobowym – 325 PLN brutto ze śniadaniem / doba

Informacje o sposobie rezerwacji noclegów zostaną podane w terminie późniejszym

Efektem Kongresu będzie wieloautorski artykuł programowy w języku polskim i angielskim, który zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym „Res Rhetorica” (100 p.), wydawanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne. Planujemy także publikację wybranych recenzowanych artykułów pokonferencyjnych w tymże czasopiśmie.

Dr hab. Maria Barłowska, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrea Ceccherelli, Uniwersytet w Bolonii

Dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. Arlene Holmes-Henderson, Uniwersytet w Durham

Dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski

Prof. Ivanka Mavrodieva, Uniwersytet w Sofii

Prof. dr hab. Cyprian Mielczarski, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Modrzejewska Uniwersytet Warszawski

Prof. Cezary Ornatowski, Uniwersytet w San Diego

Dr Agnieszka Szurek, Uniwersytet Warszawski

Dr Diana Tomić, Uniwersytet w Zagrzebiu

Dr hab. Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maria Załęska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

 

Dr Agnieszka Budzyńska-Daca, Prof. UW

Dr hab. Maria Załęska, Prof. UW

Dr Agnieszka Kampka, Prof. SGGW

Dr Ewa Modrzejewska

Dr Anna Bendrat

Dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska

 

We are pleased to invite you to participate in the Congress on Rhetoric, organised by the Polish Rhetoric Society on 17-19 April 2024 in Warsaw. The theme of the Congress is ’Rhetoric – Education – Innovation’.

The idea of the Congress is to provide a platform for researchers, including PhD students and teachers, to discuss the latest research developments and teaching solutions in the field of rhetoric. We want to focus on the challenges and perspectives of research and teaching in the context of changing educational needs.

Our primary objective is to unite the community of esteemed researchers and educators. We would like to rally around the fundamental notion of preserving the distinctive essence of the oldest science encompassing persuasion, communication, argumentation, ethical discourse, and effective oratory.

The idea of the Congress is to focus on three pillars that connect the latest scientific advancements with the practice of teaching rhetoric and teaching through rhetoric, to outline the curriculum framework of the school and academic education process.

The first pillar is to build a theoretical and practical framework based on research in rhetoric and rhetorical criticism. Our aim is to create a modern shape for rhetorical teaching in a digital environment in order to adapt curricula, didactic methods and textbooks to the needs of pupils, students and the labour market.

The second pillar focuses on seeking to address students’ and pupils’ competence gaps in communication. We want to promote the concept of critical analysis-based teaching to train skills such as problem-solving, teamwork, dialogue skills in different genres (debate, negotiation, mediation, deliberation), analysis of conflict situations and the development of competences related to empathy and 'rhetorical sensitivity’.

The third pillar aims to support teachers in the development of didactic competences related to the teaching of rhetoric. We wish to create a space for discussion and presentation of new educational solutions. The exchange of experiences and reflections on new methods of teaching rhetoric and teaching through rhetoric will be a key element of this pillar.

During the Congress, we want participants to present their research and have the opportunity to learn about the latest rhetorical tools and methods that will help in the effective transfer of knowledge, as well as to adapt the teaching process to the individual needs and preferences of students, including those with special educational needs.

[Wydaje się, że to też powinnyśmy zawrzeć, ale nie powinno być to równoważnym nagłówkiem do „Komitetu” albo „Programu”.]

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Retoryczne z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (00-927).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

– zorganizowania i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Kongresu Retorycznego

– udokumentowania przebiegu wydarzenia

– udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia

– umieszczania materiałów z Kongresu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), odpowiednio:

art. 6 ust. 1 lit. b) i f)

art. 6 ust. 1 lit. a)

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.

W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa).

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content