Retoryka ekologii w kulturze wizualnej
 /  Retoryka ekologii w kulturze wizualnej
Retoryka ekologii w kulturze wizualnej

Retoryka ekologii w kulturze wizualnej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter