IV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą retorykę
 /  IV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą retorykę
IV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą retorykę

IV Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą retorykę

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter