No. 1 (32) January-March
 /  No. 1 (32) January-March

No. 1 (32) January-March

Rhetoric of dispute

 1. Editorial
 2. The rhetoric of dispute and the Carneades Argumentation Framework
  Jakub Z. Lichański
 3. The structure of dispute and the modes of persuasion in definitive election debates
  Agnieszka Budzyńska-Daca
 4. Non-verbal signs in the dispute: gestures and other speech behaviours as semiotic elements constituting and representing dispute.
  Aneta Załazińska
 5. Journalist – a re-creator or the creator of the public argument? The argumentative tactics in press news on politics
  Ewa Modrzejewska
 6. Internet flame wars: determinants and characteristics
  Marta Więckiewicz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content