Blog page
 /  Aktualności
Obraz. Wizerunek. Marketing – konferencja 14-15 marca
Obraz. Wizerunek. Marketing – konferencja 14-15 marca
Media in America, America in media 2019 – Lublin 23-24 maja
Media in America, America in media 2019 – Lublin 23-24 maja
„Retoryka liczb” – nowy numer czasopisma „Res Rhetorica”
„Retoryka liczb” – nowy numer czasopisma „Res Rhetorica”
Retoryka jako subdyscyplina
Retoryka jako subdyscyplina
Retoryka i pieniądze – doroczna konferencja PTR
Retoryka i pieniądze – doroczna konferencja PTR
Workshop Methodologies of Rhetoric 1 – Warszawa, 15.09.2018
Workshop Methodologies of Rhetoric 1 – Warszawa, 15.09.2018
Retoryka ruchów społecznych – nowy numer Res Rhetorica
Retoryka ruchów społecznych – nowy numer Res Rhetorica

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com