Członkostwo
 /  Członkostwo

Członkowstwo w PTR

Członkowie PTR to badacze i praktycy, pasjonaci retoryki. Są wśród nich osoby, które chcą się czegoś nauczyć na temat perswazji i takie, które od lat zajmują się jej badaniem. Dlaczego warto wstąpić do PTR?

  • dołączysz do interdyscyplinarnego zespołu badawczy, sieci polskiej i międzynarodowej współpracy naukowej i dydaktycznej
  • wzbogacisz swój warsztat badawczy
  • uzyskasz nowe możliwości rozwijania kariery naukowej
  • będziesz mieć możliwość udziału w spotkaniach warsztatowych i dyskusyjnych, również z gośćmi zagranicznymi, specjalistami z zakresu retoryki
  • możesz skorzystać z możliwości współredagowania numerów tematycznych czasopisma „Res Rhetorica”
  • masz prawo do zniżki w opłatach za spotkania i konferencje organizowane przez PTR
  • uzyskasz możliwość rozwijania własnych umiejętności retorycznych w czasie warsztatów, seminariów i debat organizowanych przez PTR

Polskie Towarzystwo Retoryczne

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

nr konta:  30 1140 1010 0000 3714 4300 1001

Darowizna przekazana na cele statutowe PTR może być odpisana od dochodu (do 6%) w najbliższym rozliczeniu podatkowym.

Wysokość składki członkowskiej: 150 zł rocznie,
doktoranci: 70 zł rocznie

Walne Zebranie wyznaczyło termin wnoszenia składki za dany rok na koniec pierwszego kwartału.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter