No. 2 (2) October-November-December
 /  No. 2 (2) October-November-December

No. 2 (2) October-November-December

Rhetoric in the literature research / Rhetorica et res litteraria

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter