No. 2 (2) October-November-December
 /  No. 2 (2) October-November-December

No. 2 (2) October-November-December

Rhetoric in the literature research / Rhetorica et res litteraria

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter