National Rhetorical Congress “Rhetoric – Education – Innovation”
 /  National Rhetorical Congress “Rhetoric – Education – Innovation”
Kongres Retoryczny: Retoryka-edukacja-innowacja-logo

Warszawa, 17–19 kwietnia 2024 r.

Ogólnopolski Kongres Retoryczny „Retoryka – Edukacja – Innowacja” to wyjątkowe wydarzenie naukowe, zaplanowane na 17-19 kwietnia 2024 r. w Warszawie, którego celem jest integracja środowiska badaczy i dydaktyków retoryki.

Pragniemy stworzyć platformę do dyskusji dla badaczy, w tym doktorantów, i nauczycieli, która umożliwi przedstawienie najnowszych osiągnięć naukowych oraz rozwiązań dydaktycznych w zakresie retoryki. Chcemy skoncentrować się na wyzwaniach i perspektywach badawczych i dydaktycznych w kontekście zmieniających się potrzeb edukacyjnych. Zgodnie z dobrymi praktykami wymiany wiedzy i doświadczeń zaprosiliśmy również europejskich ekspertów w dziedzinie retoryki, którzy przedstawią wyniki swoich badań i podzielą się własną praktyką dydaktyczną.

Ideą Kongresu jest skupienie się na trzech filarach, łączących najnowsze osiągnięcia naukowe z praktyką nauczania retoryki oraz przez retorykę, co pozwoli zakreślić ramy programowe procesu edukacji szkolnej i akademickiej.

KONGRES RETORYKI: 3 FILARY

Ideą Kongresu jest skupienie się na trzech filarach, łączących najnowsze osiągnięcia naukowe z praktyką nauczania retoryki oraz przez retorykę, co pozwoli zakreślić ramy programowe procesu edukacji szkolnej i akademickiej.

Pierwszym filarem jest zbudowanie ram teoretyczno-praktycznych opartych na badaniach naukowych z dziedziny retoryki i krytyki retorycznej. Naszym celem jest stworzenie nowoczesnego kształtu nauczania retorycznego w środowisku cyfrowym, tak by dostosować programy nauczania, metody dydaktyczne oraz podręczniki do potrzeb uczniów, studentów i rynku pracy.

Drugi filar koncentruje się na dążeniu do zniwelowania braków kompetencyjnych uczniów i studentów w zakresie komunikowania. Chcemy propagować koncepcję nauczania opartego na analizach krytycznych, które pozwolą trenować umiejętności, takie jak: rozwiązywanie problemów, praca zespołowa, umiejętność dialogu w różnych gatunkach (debata, negocjacje, mediacje, deliberacje), analiza sytuacji konfliktowych oraz rozwój kompetencji związanych z  empatią i „wrażliwością retoryczną”.

Trzeci filar ma na celu wsparcie nauczycieli w rozwoju kompetencji dydaktycznych związanych z nauczaniem retoryki. Pragniemy stworzyć przestrzeń do dyskusji oraz prezentacji nowych rozwiązań edukacyjnych. Wymiana doświadczeń i refleksji dotyczących nowych metod nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę będzie kluczowym elementem tego filaru.

TEMATYKA KONGRESU

 • zastosowanie retoryki w kształceniu na różnych poziomach edukacji;
 • innowacyjne metody nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę i ich skuteczność;
 • dostosowanie nauczania retoryki oraz nauczania przez retorykę do potrzeb różnorodnych grup uczniów i studentów;
 • wykorzystanie najnowszych badań naukowych w nauczaniu retoryki;
 • integracja retoryki z innymi dziedzinami nauki, takimi jak: psychologia, prawo, lingwistyka, literaturoznawstwo czy komunikacja.

WAŻNE DATY

30.11.2023 termin uiszczenia opłaty konferencyjnej
17-19.04.2024 Kongres Retoryczny
wkrótce planowany termin nadsyłania artykułów pokonferencyjnych
2025 planowany rok wydania publikacji pokonferencyjnej

OPŁATA KONFERENCYJNA

 • 100 zł dla członków PTR (z opłaconą składką członkowską za 2023 rok ) i doktorantów
 • 200 zł dla pozostałych uczestników

Cena obejmuje udział w Kongresie, pakiet materiałów konferencyjnych, obiady i przerwy kawowe, uroczystą kolację w drugim dniu wydarzenia, a także udział w wydarzeniach towarzyszących

Opłatę należy uiścić po otrzymaniu informacji o zaakceptowaniu abstraktu na konto:

(Mbank): 22 1140 2062 0000 3714 4300 1008

Prosimy o tytuł przelewu: Kongres_Nazwisko_Imię.

 

Polskie Towarzystwo Retoryczne

Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

SPIS TREŚCI

MIEJSCE OBRAD

NYX Warsaw Hotel
ul. Chmielna 71
00-801 Warszawa
www.nyx-hotels.com

KONTAKT

Kontakt z organizatorami możliwy jest pod adresem e-mail: ptr.kongres@gmail.com

ZGŁOSZENIA

Abstrakty wystąpień (do 2 tys. znaków) można zgłaszać do 15.10.2023 za pośrednictwem tego FORMULARZA.

Języki konferencji: polski

PRELEGENCI

ACZÉL_PETRA0636

Petra Aczél

Moholy-Nagy University of Arts and Design, Węgry

 

Dr. Petra Aczél is a full professor of communication and rhetoric at Moholy-Nagy University of Arts and Design (MOME), Budapest as well as the member of the MOME Doctoral School. She is vice chair of the Communication and Media Committee of the Hungarian Academy of Sciences (HAS) and hold memberships in several scientific and expert boards. Born in Budapest, she studied at Eötvös Loránd University where she earned the PhD degree of linguistics and rhetoric. She gave her habilitation lecture in 2011 and was appointed full professor in 2016. Her research interests are focused on rhetorical theory, visual and sensual rhetoric, media rhetoric and more recently, future skills. She has published 8 books and more than 200 acadamic papers. Her latest works include Screening the Future Faces of Rhetoric (article), HAS, 2022 and Future Shock or Future Chic? Future human skills in the context of technological proliferation (chapter), Palgrave, 2021.

Poznaj prelegentkę >>

Tytuł wystąpienia:

Humanizing the Future – Rhetoric as a Future Skill

 

Abstrakt:

Humankind is being challenged by constant disruptive changes – or “black swans” –be them technological, political, economical or social. We are in a kind of ”future shock”. In face of the unknown educators, parents, policy and decision makers seek to identify those skills that will help individuals and communities sustain their ways of living, both mentally and physically. The future-proofing of our educational methods and contents brings with itself an urging demand for adopting a future-oriented view of human life in the nearer and farther future.

Future skills have been intensively investigated for more than a decade. Realizing the changing nature of future work demands and the lack of present knowledge regarding future professions, global Think tanks and institutions has started to focus on who we could/should be in the future – besides the foresights into what the future as a context of human life will look like. There are several lists of future skills that all of us may need in the next 10-20 years. Among the competencies listed, communication is standing out. However, communicative skills are too often meant too generally. This may be one reason for those findings that show how much people of today lack skillful communication. In the meanwhile, communication as a discipline and a subject matter is considered ’soft’ and mainly non-cognitive and thus rather looked down by ’hard’ sciences and their representatives. The outcome of this paradoxical situation is that owners of good communicative skills tend to be seen as suspicious while communities are in need of ethical and skillful interactants, that is, rhetorical citizens who are eager to participate, dialogize and argue.

The talk sets of from this paradox, systematically highlighting correlations between communicative skills and future-orientatedness. It also outlines the problem of societal and ethical ’noise’, the pollution of the communicative biosphere which is a clear danger most often looked over. Then it goes on to dwell upon the notion of ’rhetorical behaviour’ (see ’homo rhetoricus’ or ’rhetorical sensitivity’), its underlying skills and impacts on the individual and society. Finally it aims to introduce a teaching program that enables educators and students to acquire rhetorical consciousness, sensitivity and skills by means of which they could await and progress into the future confidently.

Lisa Villadsen-1

Lisa M. Villadsen

Uniwersytet w Kopenhadze, Dania

 

Lisa Villadsen is Professor of Rhetoric and Head of the Section of Rhetoric at the Department of Communication at the University of Copenhagen, Denmark. She holds a Ph.D. in Communication Studies from Northwestern University, USA. Her research interests revolve around contemporary political rhetoric, particularly issues of populism, rhetorical citizenship, and official apologies.

Villadsen is the co-editor of Populist Rhetorics. Case Studies and a Minimalist Definition, Palgrave Macmillan, 2022; The Rhetoric of Official Apologies. Critical Essays, Lexington Books, 2021; Rhetorical Citizenship and Public Deliberation. Penn State University Press, 2012; and Contemporary Rhetorical Citizenship: Purposes, Practices, and Perspectives. Leiden University Press.

Poznaj prelegentkę >>

Tytuł wystąpienia:

Rhetorical citizenship: A conceptual frame for studying the discursive crafting and enactment of citizenship

Abstrakt:

Citizenship can be characterized in terms of status, rights, or identity. But it can also be analysed as a discursive practice. In this talk I argue for the relevance of a rhetorical approach to the study of citizenship and for the centrality of citizenship in rhetoric education.

The concept of rhetorical citizenship offers an umbrella term for the study of modalities of public engagement – how we discursively ‘do’ society. Centring rhetoric in our understanding of civic dynamics allows us to study the discursive enactment of citizenship: How does public discourse contribute to the shaping of civic norms and how do members of a society enact and challenge these ideas about what democratic citizenship entails?

With an interest both in elite and vernacular public discourse, a conceptual frame of rhetorical citizenship invites study of multiple modalities – from politicians’ speeches over newspapers’ online debate fora to public dialogue events and further into social media exchanges. In other words, the concept brings together the study of civic discourse from an active or participatory angle, i.e., citizens’ own discursive manifestations, and the study of the discourse to which citizens are recipients. The former is concerned with citizens’ access to and modes of participation in civic discourse: Which voices are being heard and how do they engage the public sphere? The latter with what is sometimes called top-down public discourse, e.g., politicians’ discourse: Does it help us critically assess their policy and thus determine our own stance?

In the lecture I include examples of how citizenship as a rhetorical practice can be developed and practiced in rhetoric education.

IMG_1115-Arbeitskopie-2

Dietmar Till

Uniwersytet w Tybindze, Niemcy

Profesor Dietmar Till jest ekspertem w dziedzinie historii i teorii retoryki. Związany od lat z Uniwersytetem w Tybindze, gdzie kieruje Katedrą Retoryki Ogólnej (Lehrstuhl für Allgemeine Rhetorik). Wykładał na uniwersytetach w Getyndze, Ratyzbonie oraz kierownikiem projektem naukowym na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Jako profesor wizytujący kilkakrotnie przebywał w Stanach Zjednoczonych (University of Washington, University of Illinois, Urbana-Champaign).

Zajmował ważne stanowiska w międzynarodowych stowarzyszeniach , takich jak: Rhetoric Society of Europe i International Society for the History of Rhetoric. Dietmar Till jest współredaktorem Cambridge History of Rhetoric” oraz współredaktorem serii Neue Rhetorik wydawanej przez de Gruyter.

Poznaj prelegenta >>

Tytuł wystąpienia:

Digital rhetoric training for the 21st century: A showcase of two Tübingen-based projects

Abstrakt:

In this talk, I will present two projects that I have been involved with in Tübingen over the past few years or decades. One is based at the University of Tübingen, the other is a project of a company I co-founded, the Rhetorik Akademie Tübingen GmbH.

1. The Virtual Rhetoric project has existed in Tübingen for more than 20 years. Originally it was a cooperation between the Universities of Regensburg and Tübingen, then between the Department of German and the Department of General Rhetoric at the University of Tübingen. Several thousand students have participated in the Virtual Rhetoric seminars, which consist of three modules: One on speaking, one on conversation, and a third on writing. The seminar is designed as blended learning: digital and physical learning complement each other. Students watch videos and do virtual and face-to-face exercises that are closely accompanied by tutorials.

2. The Corona pandemic has brought the methods of digital teaching and learning into focus. At the Rhetoric Academy, a number of digital courses were developed during the pandemic. Now that the pandemic is over, however, it is apparent that rhetoric training courses are not returning to the old mode. Companies and their employees are no longer willing to sacrifice a weekend for training, nor are companies willing to pay for it. The Rhetoric Academy has developed a model that combines digital formats, videos and live coaching via Zoom with face-to-face training methods. One of our findings is that rhetoric training today only works if the life-work balance is right and if a high quality of training is delivered in presence.

The keynote aims to present the two projects and will also address Katie Böhme’s reflections on the didactics of rhetoric training (“Didaktik der Rhetoriktrainings” and “Rhetoriktrainings online”, Berlin 2015, both in German).

RAMOWY PROGRAM KONGRESU

Kongres będzie trwał dwa pełne dni i zakończy się 3. dnia wczesnym popołudniem.

W programie zaplanowane są:

– 3 sesje plenarne z zaproszonymi prelegentami z zagranicy

– sesje tematyczne ze zgłoszonymi wystąpieniami

– sesja posterowa z przedstawieniem dorobku retorycznego polskich ośrodków akademickich

– panele i spotkania poświęcone dydaktyce retorycznej na różnych poziomach nauczania, w tym seminariom dyplomowym, oraz przygotowaniu rozprawy doktorskiej.

Kongres będzie też okazją do integracji środowiska retorycznego w czasie zaplanowanych wydarzeń towarzyszących.

Szczegółowy program Kongresu Retorycznego zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

NOCLEGI

Uczestnicy Kongresu mają możliwość rezerwacji noclegu w miejscu obrad (NYX Warsaw Hotel) za pośrednictwem Organizatorów w specjalnej cenie:

 • Miejsce w pokoju jednoosobowym – 600 PLN brutto ze śniadaniem /doba
 • Miejsce w pokoju dwuosobowym – 325 PLN brutto ze śniadaniem / doba

Informacje o sposobie rezerwacji noclegów zostaną podane w terminie późniejszym

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Retoryczne (PTR) jest działającym 2000 roku stowarzyszeniem naukowym, którego celem jest pogłębianie wiedzy na temat retoryki, promowanie jej nauczania oraz integrowanie osób i instytucji zajmujących się retoryką. Towarzystwo skupia badaczy i praktyków: pracowników naukowych (m. in. językoznawców, filologów, socjologów), nauczycieli szkół średnich, pracowników działów PR, logopedów, specjalistów w dziedzinie komunikacji.

PTR prowadzi także działalność wydawniczą – przez 9 lat było współwydawcą czasopisma “Forum Artis Rhetoricae”, a od 2015 roku jest wydawcą międzynarodowego czasopisma internetowego „Res Rhetorica” (140 pkt MEiN), objętego dofinansowaniem ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

PTR organizuje cykliczne konferencje ogólnopolskie lub międzynarodowe, seminaria i warsztaty naukowe. W 2015 roku odbyła się piąta z cyklu międzynarodowych konferencji „Rhetoric in Society”, będąca rezultatem współpracy PTR i Rhetoric Society of Europe. Od 2017 roku PTR jest współorganizatorem cyklu konferencji międzynarodowych („Media in America, America in Media”), podczas których odbywają się międzynarodowe warsztaty dla doktorantów przy wsparciu Ambasady USA w Warszawie. W 2022 roku PTR we współpracy ze stowarzyszeniem ArgDiaP zorganizowało w Lublinie ogólnopolską konferencję „Retoryka i Argumentacja: Logos-Etos-Patos”.

PTR współpracuje z różnymi ośrodkami naukowymi, m. in. z Wydziałem Polonistyki UW, z Katedrą Italianistyki UW, z Wydziałem Socjologii i Pedagogiki SGGW, z Interdyscyplinarnym Centrum Retoryki Stosowanej przy Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, z Katedrą Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL oraz z Wydziałem Filologicznym i Wydziałem Politologii i Dziennikarstwa UMCS.

 

PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Efektem Kongresu będzie wieloautorski artykuł programowy w języku polskim i angielskim, który zostanie opublikowany w czasopiśmie naukowym „Res Rhetorica” (140 p.), wydawanym przez Polskie Towarzystwo Retoryczne. Planujemy także publikację wybranych recenzowanych artykułów pokonferencyjnych w tymże czasopiśmie.

KOMITET NAUKOWY KONGRESU

Dr hab. Maria Barłowska, prof. UŚ,  Uniwersytet Śląski

Dr Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

prof. Andrea Ceccherelli, Uniwersytet w Bolonii

Dr hab. Paweł Gondek, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski

Prof. Arlene Holmes-Henderson, Uniwersytet w Durham

Dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

Prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Uniwersytet Warszawski

Prof. Ivanka Mavrodieva, Uniwersytet w Sofii

Prof. dr hab. Cyprian Mielczarski, Uniwersytet Warszawski

Dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska, Uniwersytet Warszawski

Dr Ewa Modrzejewska Uniwersytet Warszawski

Prof. Cezary Ornatowski, Uniwersytet w San Diego

Dr Agnieszka Szurek, Uniwersytet Warszawski

Dr Diana Tomić, Uniwersytet w Zagrzebiu

Dr hab. Jacek Wasilewski, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Maria Załęska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

KOMITET ORGANIZACYJNY:

Dr Agnieszka Budzyńska-Daca, Prof. UW

Dr hab. Maria Załęska, Prof. UW

Dr Agnieszka Kampka, Prof. SGGW

Dr Ewa Modrzejewska

Dr Anna Bendrat

Dr Anna Miłoszewska-Kiełbiewska

PATRONATY

Kongresowi patronują:

 • Fundacja Projekty Edukacyjne

 • ArgDiap

 • Pracownia do Badań Historii i Teorii Retoryki UW

 • Pracownia Retoryki Stosowanej UW

 • Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

 • Wydawnictwo Naukowe PWN

PWN logotyp
Krakowskie Stowarzyszenie Mówców logo

CONGRESS ON RHETORIC: 'RHETORIC - EDUCATION - INNOVATION'

We are pleased to invite you to participate in the Congress on Rhetoric, organised by the Polish Rhetoric Society on 17-19 April 2024 in Warsaw. The theme of the Congress is ‘Rhetoric – Education – Innovation’.

The idea of the Congress is to provide a platform for researchers, including PhD students and teachers, to discuss the latest research developments and teaching solutions in the field of rhetoric. We want to focus on the challenges and perspectives of research and teaching in the context of changing educational needs.

Our primary objective is to unite the community of esteemed researchers and educators. We would like to rally around the fundamental notion of preserving the distinctive essence of the oldest science encompassing persuasion, communication, argumentation, ethical discourse, and effective oratory.

The idea of the Congress is to focus on three pillars that connect the latest scientific advancements with the practice of teaching rhetoric and teaching through rhetoric, to outline the curriculum framework of the school and academic education process.

The first pillar is to build a theoretical and practical framework based on research in rhetoric and rhetorical criticism. Our aim is to create a modern shape for rhetorical teaching in a digital environment in order to adapt curricula, didactic methods and textbooks to the needs of pupils, students and the labour market.

The second pillar focuses on seeking to address students’ and pupils’ competence gaps in communication. We want to promote the concept of critical analysis-based teaching to train skills such as problem-solving, teamwork, dialogue skills in different genres (debate, negotiation, mediation, deliberation), analysis of conflict situations and the development of competences related to empathy and ‘rhetorical sensitivity’.

The third pillar aims to support teachers in the development of didactic competences related to the teaching of rhetoric. We wish to create a space for discussion and presentation of new educational solutions. The exchange of experiences and reflections on new methods of teaching rhetoric and teaching through rhetoric will be a key element of this pillar.

During the Congress, we want participants to present their research and have the opportunity to learn about the latest rhetorical tools and methods that will help in the effective transfer of knowledge, as well as to adapt the teaching process to the individual needs and preferences of students, including those with special educational needs.

Klauzula RODO

Administratorem Państwa danych osobowych jest Polskie Towarzystwo Retoryczne z siedzibą przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie (00-927).

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 • zorganizowania i przeprowadzenia Ogólnopolskiego Kongresu Retorycznego
 • udokumentowania przebiegu wydarzenia
 • udostępniania Państwu materiałów i pomocy naukowych z wydarzenia
 • umieszczania materiałów z Kongresu na stronie internetowej i w mediach społecznościowych Polskiego Towarzystwa Retorycznego.

Podane dane będą przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), odpowiednio:

 • art. 6 ust. 1 lit. b) i f)
 • art. 6 ust. 1 lit. a)

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe przy wyrażeniu zgody jest niezbędne do uczestnictwa w Kongresie.

W przypadku wydarzeń dofinansowanych przez instytucje państwowe dane mogą być przekazane do tych instytucji w celach rozliczeń lub sprawozdawczości, regulowanych odpowiednimi ustawami. Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane odpowiednim organom państwowym w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Dane zebrane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO będą przetwarzane do czasu osiągnięcia celu w tym przez okres wynikający z przepisów prawa w zakresie rachunkowości (w przypadku płatnego uczestnictwa).

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Zadanie zostało dofinansowane przez MEiN na podstawie umowy nr KONF/SN/0481/2023/01 w ramach programu „Doskonała Nauka II”

Bądź na bieżąco Zapisz się na nasz newsletter i nie przegap żadnej konferencji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content