No. 1-2 (12-13) January-June
 /  No. 1-2 (12-13) January-June

No. 1-2 (12-13) January-June

The new rhetoric. Chaim Perelman et Rhetorica Nova

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter