No. 1-2 (8-9) January-July
 /  No. 1-2 (8-9) January-July

No. 1-2 (8-9) January-July

Rhetoric and Religion / Rhetorica et religio

Table of contents (pdf)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter