No. 1-2 (8-9) January-July
 /  No. 1-2 (8-9) January-July

No. 1-2 (8-9) January-July

Rhetoric and Religion / Rhetorica et religio

Table of contents (pdf)

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter