No. 1-2 (16-17) January-June
 /  No. 1-2 (16-17) January-June

No. 1-2 (16-17) January-June

Rhetoric and its History/ Historia rhetoricae

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter