No. 3-4 (18-19) July-December
 /  No. 3-4 (18-19) July-December

No. 3-4 (18-19) July-December

Rhetoric and Public Communication / Rhetorica et ars communicandi

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter