No. 3-4 (18-19) July-December
 /  No. 3-4 (18-19) July-December

No. 3-4 (18-19) July-December

Rhetoric and Public Communication / Rhetorica et ars communicandi

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter