No. 1-2 (3-4) January-May
 /  No. 1-2 (3-4) January-May

No. 1-2 (3-4) January-May

Rhetoric and Argumentation / Rhetorica et argumentatio – I

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter