No. 1-2 (3-4) January-May
 /  No. 1-2 (3-4) January-May

No. 1-2 (3-4) January-May

Rhetoric and Argumentation / Rhetorica et argumentatio – I

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter