No. 3-4 (5-6) June-December
 /  No. 3-4 (5-6) June-December

No. 3-4 (5-6) June-December

Rhetoric and Argumentation / Rhetorica et argumentatio – II

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter