No. 3-4 (5-6) June-December
 /  No. 3-4 (5-6) June-December

No. 3-4 (5-6) June-December

Rhetoric and Argumentation / Rhetorica et argumentatio – II

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter