No. 3 (30) July-September
 /  No. 3 (30) July-September

No. 3 (30) July-September

Linguistics and rhetoric – reciprocal perception

 1. Editorial
 2. Richard Emil Volkmann – Rhetoric and Linguistics
  Jakub Z. Lichański
 3. Linguistic rhetoric
  Walther Kindt
 4. From the tripartite argument to the pentamerous sequence-schema
  of argumentation: Conversation linguistics complementation
  of the rhetorical basic principle

  Cordula Schwarze
 5. The rigour of the (linguistic) scholarly elucidation and its eristic dimension
  Iwona Bartoszewicz
 6. Publicum as a selection determinant in the choice of the translation
  technique on the example of the literary nomina propria

  Rafał Jakiel
 7. The phonetic means of rhetoric expression
  Artur Tworek
 8. REVIEW: Manipulacja medialna – intencje czy nadinterpretacje?
  Pawła Znyka „Propaganda. Współczesne oblicza”

  Krzysztof Grzegorzewski

 

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter