No. 4 (31) October-December
 /  No. 4 (31) October-December

No. 4 (31) October-December

Persuasive Texts as Objects of Linguistic Reflection

 1. Editorial
 2. Elegant Seduction: Remarks on Symbolic Refi nement of Products in Advertising
  Joanna Golonka
 3. Anarchistic Rhetoric Against the War. About Emma Goldmann’s Speech of
  June 14, 1917 Against the Forced Conscription in the U.S.A.

  Manfred Kienpointner
 4. “Making a Way out of No Way”. Martin Luther King’s Proverbial Rhetoric
  for Human Rights

  Wolfgang Mieder
 5. One lies in German, if one refuses politely? An analysis of rejection letters
  to applicants in the light of the falsehood theory

  Joanna Szczęk
 6. Can the judge become the defendant? Cicero’s First Oration Against
  Verresas as a Defense of the Senatorial Order – Analysis from the Point of
  View of the Mental Space Theory

  Justyna Rudnicka, Przemysław Staniewski

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content