No. 1-2 (20-21) January-June
 /  No. 1-2 (20-21) January-June

No. 1-2 (20-21) January-June

Rhetoric and Media / Rhetorica et res diurnaria

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter