No. 3-4 (22-23) July-December
 /  No. 3-4 (22-23) July-December

No. 3-4 (22-23) July-December

Rhetoric and rhetorical criticism / Rhetorica et critica

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter