No. 3-4 (10-11) August-December
 /  No. 3-4 (10-11) August-December

No. 3-4 (10-11) August-December

Rhetoric and science / Rhetorica et scientia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter