No. 1 (24) January-March
 /  No. 1 (24) January-March

No. 1 (24) January-March

Rhetoric and Art

Thanks to financing obtained from the “Index Plus” programme organised by the Minister for Science and Higher Education, this edition of the “Forum Artis Rhetoricae” is available in English on the PRS website.

 1. General Editorial
 2. Editorial
 3. Visual Rhetoric. Perspectives and important issues
  Agnieszka Kampka
 4. On the threshold of modernity. The Renaissance art of mnemonics
  in the “Dialog about memory” by Lodovico Dolce

  Joanna Pietrzak-Thebault
 5. From Rhetorics to Aesthetics. Alexander Gottkieb Baumgarten’s “Aesthetica”
  Piotr Kozak
 6. Photographical lie, or about persuasion in photography
  Małgorzata Jakóbczyk
 7. Argumentative mechanisms in advertising
  Annalisa Cattani

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content