No. 2 (25) April-June
 /  No. 2 (25) April-June

No. 2 (25) April-June

Rhetoric and cultural transformations

Thanks to financing obtained from the “Index Plus” programme organised by the Minister for Science and Higher Education, this edition of the “Forum Artis Rhetoricae” is available in English on the PRS website.

 1. Editorial
 2. RHETORICA DOCENS: Memories of the Students on the Jubilee
  of Professor Jakub Z. Lichański 

  (Agnieszka Kruszyńska, Kinga Dobrowolska, Karolina Stopa-Olszańska, Dorota Oleszczak, Anna Bendrat,
  Management of PTR)
 3. The Challenges of Contemporary Culture towards Rhetoric – Polyphony 
  (Maria Barłowska, Iwona Bartoszewicz, Barbara Bogołębska, Leszek Drong, Wiesław Godzic,
  Jolanta Jabłońska-Bonca, Jakub Z. Lichański, Małgorzata Lisowska-Magdziarz,
  Cyprian Mielczarski, Przemysław Nehring, Antoni Smuszkiewicz)
 4. “Larva Rhetorica”: Changes in the Role of Rhetoric in the Culture
  of Seventeenth-Century Silesia

  Beata Gaj
 5. Panegyrism during the City Council Meeting: a Laudation for the Honorary Citizen
  Michał Czerenkiewicz
 6. The Past as a Cultural Construct. Images of a Revolution and Communism
  in the Service of Persuasion

  Oliwia Tarasewicz-Gryt
 7. Return to the Past – Rhetorical Devices in Marcin Wroński`s Retro Crime Novels
  Elżbieta Pawlak-Hejno
 8. Competition Debates and Pre-election TV Debates – Dispositio Problems
  in Two Forms of a Debate Genre

  Agnieszka Budzyńska-Daca
 9. “Podręcznik retoryki kaznodziejskiej”. Elab. father. G. Jaśkiewicz. WAM. Kraków 2010(review)
  Barbara Bogołębska, Mirosław Korolko

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content