No. 1 (7) January-December
 /  No. 1 (7) January-December

No. 1 (7) January-December

Rhetoric and economics / Rhetorica et economia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter