No. 1 (7) January-December
 /  No. 1 (7) January-December

No. 1 (7) January-December

Rhetoric and economics / Rhetorica et economia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter