No. 4 (27) October-December
 /  No. 4 (27) October-December

No. 4 (27) October-December

Rhetoric between Middle Ages and Renaissance. A summary of previous issues

Thanks to financing obtained from the “Index Plus” programme organised by the Minister for Science and Higher Education, this edition of the “Forum Artis Rhetoricae” is available in English on the PRS website.

 1. Editorial
 2. From Academia Istropolitana to the Jagiellonian University.
  History of Rhetoric in Hungary, Slovakia, Bohemia and Poland
  in the 14th and 15th century

  Jakub Z. Lichański
 3. The Latin Manuscripts and Old Prints connected with Silesia
  nowadays preserved in the Archive of Jasna Góra Monastery

  Beata Gaj
 4. The summary of all issues from the first to twenty-third
  (Jakub Z. Lichański)

Publisher: Department of Rhetoric and Media, Polish Rhetorical Society, DiG Publishing

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content