Polish (Poland)English (United Kingdom)

RES RHETORICA

Editorial board

Editor-in-chief:

Maria Załęska (Uniwersytet Warszawski)

Secretary of the editorial board:

Agnieszka Kampka (SGGW, Warszawa)

Members of the editorial board:

Anna Bendrat (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin)
Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski)
Ewa Modrzejewska (PTR, mamprawowiedziec.pl)
dr Maria Załęska

Proofreaders:

Michał Czerenkiewicz (Uniwersytet Warszawski) – język łaciński
Mary McGann (University of Indianapolis) – język angielski
Monika Gabryś-Sławińska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) - język polski

Redaktor statystyczny:

Zofia Szweda-Lewandowska (Uniwersytet Łódzki)

Scientific Commitee:

Rozalia Klara Bako (Sapientia Hungarian University of Transylvania)
Maria Freddi (Universita’ di Pavia)
Leo Groarke (University of Windsor, Canada)
Narcis Iglesias (University of Girona, Spain)
Robert L. Ivie (Indiana University Bloomington, USA)
James Martin (Goldsmiths, University of London)
Joanna Partyka (IBL PAN)
Christian Plantin (University of Lyon, France)
Alejandra Vitale (University of Buenos Aires, Argentina)
Igor Zagar (University of Maribor & University of Primorska, Slovenia)