Res Rhetorica
 /  Res Rhetorica

„RES RHETORICA”

Kwartalnik Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Kwartalnik Res Rhetorica (ISSN 2392-3113) to recenzowane naukowe czasopismo elektroniczne, powstałe w kręgu badaczy zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Retorycznym. W 2023 r. otrzymało 100 pkt. na ministerialnej liście czasopism naukowych (komunikat z dn. 5.01.2024).

Tematyka czasopisma dotyczy retoryki jako teorii i praktyki komunikacji perswazyjnej. Kwartalnik stanowi forum wspólnej refleksji nad rolą retoryki w różnych praktykach komunikacyjnych i upowszechniania badań naukowych na temat retoryki dawnej i współczesnej.

Czasopismo ukazuje się o 2014 roku w otwartym dostępie. PTR – wydawca czasopisma – jest członkiem Open Access Scholarly Publishers Association (OASPA).

„Res Rhetorica” figuruje w następujących bazach danych:

  • SCOPUS
  • Emerging Sources Citation Index (ESCI) – wchodzącej w skład Web of Science Core Collection;
  • DOAJ – Directory of Open Access Journals
  • ERIH Plus (European Reference Index for the Humanities Plus),
  • CEEOL (Central and Eastern European Online Library),
  • CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),
  • ICI Journals Master List (Index Copernicus Journals Master List), ICV 2021: 120,51
  • BazHum (baza polskich czasopism naukowych z dziedziny humanistyki);
  • Polska Bibliografia Naukowa,
  • Arianta (baza naukowych i fachowych polskich czasopism elektronicznych).

Archiwizowane jest także w Repozytorium Cyfrowym Biblioteki Narodowej.

Zapraszamy na stronę czasopisma.

W latach 2022-2024 dofinansowano ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie umowy nr RCN/SP/0010/2021/1 w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych”.

Logotyp Ministerstwa Edukacji i Nauki

Wydawca

Polskie Towarzystwo Retoryczne

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

Instytut Polonistyki Stosowanej UW

Rozalia Klara Bako, Department of Social Sciences, Sapientia Hungarian University of Transylvania, Hungary
Maria Freddi, Department of Humanities, University of Pavia, Italy
Narcís Iglésias, Languages and Communication Department, University of Girona, Spain
Robert Ivie, Professor Emeritus of American Studies & Communication and Culture at Indiana University, US
James Martin, Politics Department, Goldsmiths, University of London, UK
Joanna Partyka, Instytut Badań Literackich PAN, Pro Rhetorica – Interdyscyplinarne Centrum Retoryki Stosowanej, Polska
Christian Plantin, Professor Emeritus, Université de Lyon 2, Departement des Sciences Humaines et Sociales, and Centre National de Recherches Scientifiques, France
Alejandra Vitale, Faculty of Philosophy and Literature, University of Buenos Aires, Argentina
Igor Zagar, Professor of Rhetoric and Argumentation, Pedagogical Faculty, University of Primorska, Slovenia
Maria Załęska, Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii, Uniwersytet Warszawski, Polska

Redaktor naczelny:

Agnieszka Kampka (SGGW, Warszawa)

Sekretarz redakcji:

Anna Miłoszewska-Kiełbiewska (PTR, Warszawa)

Członkowie redakcji:

Anna Bendrat (Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie, Lublin)
Katarzyna Molek-Kozakowska (Uniwersytet Opolski, Opole)
Ewa Modrzejewska (UW, Warszawa)

Aktualności

Zapowiedzi numerów

Ostatnie numery

Polecane artykuły

Chcesz być na bieżąco? Zapisz się na newsletter i nie przegap żadnej ważnej publikacji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content