Konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 /  Konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Konferencje retoryczne

Od początku swojego istnienia PTR organizuje konferencje naukowe gromadzące zainteresowanych retoryką badaczy  z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Jedenaście dotychczasowych konferencji dotyczyło retoryki w badaniach literackich, dyskursie akademickim i komunikacji specjalistycznej, retoryki sporu oraz relacji retoryki i nauki, historii, argumentacji, władzy, polityki.

Ostatnie konferencje

At 9:00 am
International Rhetoric Workshop

The International Rhetoric Workshop (IRW) is an international workshop for emerging scholars and PhD students in rhetoric.

At 9:00 am
Retoryka w szkole

Podstawa programowa wobec kultury mówienia dzieci i młodzieży Konferencja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia Nauczycieli Polonistów, 9.06.2018, pod patronatem PTR

Patronaty PTR

 1. PTR obejmuje patronatem wydarzenia naukowe i popularnonaukowe, których celem jest doskonalenie znajomości oraz umiejętności posługiwania się retoryką, w szczególności praktyczną, a także upowszechnianie prac badawczych i dokonań naukowych w tym zakresie.
 2. Ubiegający się o patronat PTR proszeni są o przesłanie na adres: retoryka.ptr@gmail.com następujących informacji:
  • data i miejsce oraz charakter przedsięwzięcia,
  • przewidywany program lub przebieg,
  • deklarację, czy organizator przewiduje czynny udział członków PTR/przedstawicieli Zarządu PTR; jeśli tak, to w jakim charakterze,
  • inne propozycje wsparcia w ramach patronatu,
  • dane kontaktowe organizatora.
 1. W ramach patronatu PTR użycza swój logotyp oraz tytuł patrona, a także udostępnia informację o wydarzeniu za pomocą używanych kanałów komunikacji (newsletter, strona www).
 2. Szczegóły patronatu i wzajemnych świadczeń organizator ustala drogą mailową z przedstawicielami zarządu PTR.

Bądź na bieżąco Zapisz się na nasz newsletter i nie przegap żadnej konferencji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com