Konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego
 /  Konferencje Polskiego Towarzystwa Retorycznego

Od początku swojego istnienia PTR organizuje konferencje naukowe gromadzące zainteresowanych retoryką badaczy  z Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych. Jedenaście dotychczasowych konferencji dotyczyło retoryki w badaniach literackich, dyskursie akademickim i komunikacji specjalistycznej, retoryki sporu oraz relacji retoryki i nauki, historii, argumentacji, władzy, polityki.

Patronujemy wydarzeniom

Patronaty PTR

 1. PTR obejmuje patronatem wydarzenia naukowe i popularnonaukowe, których celem jest doskonalenie znajomości oraz umiejętności posługiwania się retoryką, w szczególności praktyczną, a także upowszechnianie prac badawczych i dokonań naukowych w tym zakresie.
 2. Ubiegający się o patronat PTR proszeni są o przesłanie na adres: retoryka.ptr@gmail.com następujących informacji:
  • data i miejsce oraz charakter przedsięwzięcia,
  • przewidywany program lub przebieg,
  • deklarację, czy organizator przewiduje czynny udział członków PTR/przedstawicieli Zarządu PTR; jeśli tak, to w jakim charakterze,
  • inne propozycje wsparcia w ramach patronatu,
  • dane kontaktowe organizatora.
 1. W ramach patronatu PTR użycza swój logotyp oraz tytuł patrona, a także udostępnia informację o wydarzeniu za pomocą używanych kanałów komunikacji (newsletter, strona www).
 2. Szczegóły patronatu i wzajemnych świadczeń organizator ustala drogą mailową z przedstawicielami zarządu PTR.

Minione konferencje PTR

Nie odnaleziono wydarzeń!
Więcej

Bądź na bieżąco Zapisz się na nasz newsletter i nie przegap żadnej konferencji!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content