Kim jesteśmy

Polskie Towarzystwo Retoryczne to towarzystwo naukowe, które powstało z myślą o:

 • pogłębianiu wiedzy na temat retoryki,
 • promowaniu nauczania retoryki,
 • integrowaniu osób i instytucji zajmujących się retoryką.

Pragniemy, by Towarzystwo było forum dyskusji nad kwestiami związanymi z retoryką dawną i współczesną.

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Co roku Towarzystwo organizuje konferencje i seminaria naukowe oraz patronuje konkursom oratorskim i debatom studenckim.

PTR jest wydawcą międzynarodowego czasopisma „Res Rhetorica” oraz serii wydawniczej Rhetoricum.

Polskie Towarzystwo Retoryczne logo

Zarząd PTR

Kadencja 2023-2026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Maria Załęska, prof. UW

Przewodnicząca PTR

Katedra Italianistyki, Wydział Neofilologii  UW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca, prof. UW

Wiceprzewodnicząca PTR

Zakład Retoryki i Mediów, Wydział Polonistyki UW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr hab. Agnieszka Kampka, prof. SGGW

Sekretarz PTR

Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW

Dr Ewa Modrzejewska

Skarbnik PTR

Zakład Retoryki i Mediów, Wydział Polonistyki UW

 

Dr Anna Bendrat

Członek zarządu PTR

Instytut Anglistyki, Wydział Humanistyczny UMCS

 

Nasze cele

Celem Polskiego Towarzystwa  Retorycznego jest propagowanie wiedzy na temat retoryki oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się nią w praktyce. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez:

 • Badania naukowe

  Członkowie PTR prowadzą badania na temat komunikacji perswazyjnej, realizują granty, są autorami licznych książek i artykułów

 • Integrowanie środowiska

  Badacze retoryki pracują w różnych dyscyplinach naukowych na wielu uczelniach w całej Polsce, cykliczne spotkania organizowane przez PTR są okazją do wzajemnego poznawania się i wymiany doświadczeń

 • Upowszechnianie nauki

  Członkowie PTR organizują i uczestniczą w wielu konferencjach i spotkaniach naukowych, takich jak Festiwal nauki, zabierają głos w mediach, publikują wyniki swoich badań

 • Popularyzowanie retoryki

  PTR organizuje i patronuje spotkaniom dla nauczycieli, uczniów, studentów i wszystkich zainteresowanych rozwijaniem umiejętności skutecznej perswazji. Członkowie PTR prowadzą kursy i szkolenia z wystąpień publicznych.

 • Rozwijanie kultury retorycznej

  Członkowie PTR są ekspertami w zakresie komunikacji publicznej, podejmują wiele inicjatyw na rzecz rozwijania kultury dyskusji (m.in. poprzez popularyzowanie debat oksfordzkich)

 • Działalność wydawnicza

  PTR jest wydawcą międzynarodowego czasopisma w otwartym dostępie „Res Rhetorica” oraz serii Rhetoricum, w której publikowane są monografie dotyczące wybranych zagadnień z zakresu komunikacji perswazyjnej.

 • Współpraca międzynarodowa

  PTR współpracuje z badaczami i organizacjami retorycznymi z innych krajów, m.in. Rhetoric Society of Europe. Efektem tej współpracy są konferencje i publikacje.

 • Wspieranie młodych naukowców

  PTR systematycznie organizuje warsztaty i seminaria poświęcone metodologii retorycznej, umożliwia także publikację prac młodych badaczy. W 2019 r. ogłosił doroczny konkurs na najlepszą pracę dyplomową wykorzystującą narzędzia retoryki.

Historia

PTR powstało w roku 2000 z inicjatywy grupy pracowników naukowych, doktorantów i studentów Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego. W latach  2004-2013 PTR wraz z Pracownią Badań Historii i Teorii Retoryki Instytutu Polonistyki Stosowanej UW współwydawało czasopismo naukowe „Forum Artis Rhetoricae”.

Obecnie Polskie Towarzystwo Retoryczne jest wydawcą międzynarodowego czasopisma naukowego „Res Rhetorica”. W 2015 roku zapoczątkowana została seria wydawnicza Rhetoricum.

Co roku Polskie Towarzystwo Retoryczne organizuje konferencję naukową poświęconą wybranemu aspektowi retoryki. Ważnym wydarzeniem była zorganizowana w 2015 roku międzynarodowa konferencje „Rhetoric in the Knowledge Society”, piąta z cyklu spotkań Rhetoric Society of Europe „Rhetoric in Society”.

Jednym z celów stawianych sobie przez Towarzystwo jest bieżąca dokumentacja polskich publikacji dotyczących retoryki. Członkowie Towarzystwa przygotowują i prowadzą kursy akademickie (wykłady, konwersatoria i seminaria) poświęcone retoryce oraz współtworzą programy kształcenia retorycznego na różnych poziomach szkolnictwa. Uczestniczą także w procesie doskonalenia nauczycieli. Są autorami podręczników i monografii naukowych. Od kilku lat organizowane są także doroczne warsztaty retoryczne, a także otwarte seminaria retoryczne i debaty.

 

Honorowi Członkowie PTR

 • prof. dr hab. Henryk Podbielski, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • prof. dr hab. Barbara Bogołębska, Uniwersytet Łódzki

Sprawozdania z działalności PTR

Sprawozdanie za rok 2017/18

Dołącz do nas. Zostań członkiem PTR. Wspólnie rozwijajmy naukę.

Zostań członkiem

Polskie Towarzystwo Retoryczne w skrócie

Czyli wszystko, co powinieneś o nas wiedzieć

 • Statut

  Polskie Towarzystwo Retoryczne jest stowarzyszeniem, nr KRS 0000230154

 • Członkostwo

  PTR jest towarzystwem naukowym, członkiem może zostać każda osoba zainteresowana retoryką i akceptująca cele towarzystwa

 • Konferencje

  Od kilkunastu lat, tradycyjnie w listopadzie odbywa się konferencja PTR gromadząca badaczy różnych dyscyplin, których łączy zainteresowanie retoryką

 • Warsztaty

  Warsztaty to spotkania adresowane do różnych grup zawodowych (np. dziennikarzy, nauczycieli, prawników), celem jest rozwijanie kompetencji retorycznych uczestników

 • Seminaria retoryczne

  Cykliczne spotkania badaczy poświęcone dyskusji nad wybranym zagadnieniem związanym z teorią i metodologią retoryczną

 • Res Rhetorica

  Międzynarodowe, recenzowane czasopismo, kwartalnik wydawany w wolnym dostępie

 • Rhetoricum

  Seria monografii dotyczących wybranych aspektów komunikacji perswazyjnej

Aktualności

Chcesz być na bieżąco?

Zapisz się na nasz newsletter i dowiaduj się jako pierwszy o publikacjach, warsztatach i konferencjach.

Zapisz się na newsletter

Pozostańmy w kontakcie

Masz pytania? Chcesz pochwalić się swoim projektem? A może chcesz dowiedzieć się więcej o nas?

Napisz do nas!

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content