Forum Artis Rhetoricae 2013

Nr 1 (32) styczeń-marzec

Retoryka sporu / Rhetoric of dispute Okładka Editorial Retoryka sporu a model rozumowania Karneadesa Jakub Z. Lichański Konstrukcja sporu a środki dowodzenia w wielkich telewizyjnych debatach przedwyborczych Agnieszka Budzyńska-Daca Niewerbalne znaki sporu – gesty i inne zachowania towarzyszące mowie jako semiotyczne elementy konstytuujące i wyrażające spór Aneta Załazińska Dziennikarz – odtwórca czy twórca sporu politycznego?

Zobacz

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter