Konferencja PTR i ArgDiaP pt. Logos – Etos – Patos. Retoryka i Argumentacja

W Retoryce Arystotelesa logos jako część inwencji retorycznej przedstawiony jest jako argumentacja entymematyczna odnosząca się do istoty sprawy. Etos i patos również mogą przybrać formę entymematu, ale argumentacja ta nie odnosi się bezpośrednio do zagadnienia.

W tego rodzaju entymemacie konkluzja odnosi się do etosu mówiącego lub do odbioru emocjonalnego słuchaczy. W sytuacji idealnej — z właściwie przedstawioną sprawą i racjonalnymi sędziami — dominuje logos, a w rzeczywistości, którą opisywał Arystoteles — z niedoskonałym postępowaniem w sprawie i irracjonalnymi sędziami — dominuje etos i patos.

Czy tak jest i dziś? Celem wspólnej konferencji stowarzyszenia ArgDiaP i Polskiego Towarzystwa Retorycznego jest odpowiedź na pytanie o rolę argumentacji w retoryce oraz rolę retoryki w argumentacji.

Proponowane obszary tematyczne analiz:

*Etos, logos i patos: definicje i przykłady

*Retoryczna argumentacja jako działanie publiczne

*Typy argumentów w dyskursie publicznym

*Retoryczne podejście do teorii deliberacji, polityki, zaangażowania obywatelskiego

*Retoryczna analiza argumentacji multimodalnej

*Retoryka argumentacyjna w dyskursach specjalistycznych

*Etyczna i nieetyczna argumentacja

*Rola odbiorcy w retoryce argumentacyjnej

*Kryteria oceny argumentu

*Obliczeniowe i formalne modele argumentacji

*Wzory i schematy argumentu w retoryce

*Strategie retoryczne we współczesnych dyskursach (publicznym, medialnym, prawniczym i innych)

*Retoryka a wojna informacyjna, dezinformacja, fact-checking

*Analiza dyskursu medialnego z perspektywy retoryki i teorii argumentacji

Wykłady plenarne:

 


Najważniejsze informacje organizacyjne:

 • Termin: 4-5 listopada 2022 r.
 • Miejsce obrad: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Politologii i Dziennikarstwa, ul. Głęboka 45
 • Koszt udziału:
  • 400 PLN (obejmuje: catering, uroczystą kolację i materiały konferencyjne)
  • Członkowie ArgDiaP i PTR z opłaconymi składkami członkowskimi za rok 2022: 350 PLN
 • Organizatorzy: ArgDiaP i Polskie Towarzystwo Retoryczne we współpracy z Instytutem Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach oraz Instytutem Neofilologii UMCS

Nocleg i dojazd: we własnym zakresie

Kalendarium:

 • Zgłoszenia propozycji referatu w języku polskim (20 min referatu + 10 min dyskusji): do 15 lipca 2022 r.
 • Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.gle/9Qg1XLixzeqJjV526
 • Opłata konferencyjna: do 30 września 2022 r.

Publikacja:

 • Artykuły nadesłane do 30.12.2022, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, zostaną zamieszczone w numerze 2/2023 czasopisma „Res Rhetorica” (100 pkt.).

Kontakt:

 • Kwestie organizacyjne: lublin.logos@gmail.com

Komitet Naukowy:

 • Maria Załęska, Uniwersytet Warszawski (Przewodnicząca PTR)
 • Marcin Koszowy, Politechnika Warszawska (Przewodniczący ArgDiaP)
 • Michał Araszkiewicz, Uniwersytet Jagielloński
 • Agnieszka Budzyńska-Daca, Uniwersytet Warszawski
 • Martin Hinton, Uniwersytet Łódzki
 • Agnieszka Kampka, SGGW
 • Ewa Modrzejewska, Uniwersytet Warszawski
 • Marcin Selinger, Uniwersytet Wrocławski
 • Tomasz Żurek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Komitet Naukowo-Organizacyjny:
 • Anna Bendrat, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Barbara Konat, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Patrycja Kupś, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Elżbieta Pawlak-Hejno, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Data

2022 lis 04 - 05
Expired!

Czas

All Day

Koszt

400.00PLN
Kategoria

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content