teorie retoryczne

Seminarium online: Jak napisać pracę dyplomową z retoryki?

Zapraszamy na seminarium poświęcone przygotowaniu prac dyplomowych z retoryki. Spotkanie jest adresowane do promotorów prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich), którzy prowadzą seminaria naukowe przygotowujące studentów do prowadzenia badań retorycznych.

Celem zaś jest wymiana doświadczeń w prowadzeniu prac wykorzystujących aparat retoryczny.

Termin: 25.05.2023 (czwartek)
Godz.: 18.00
Platforma: Google Meets
Formularz rejestracyjny: https://forms.gle/fB9Fu4oypz1Ly73j8
W trakcie spotkania ogłoszeni zostaną wyniki IV Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z retoryki. Edycja 2022
Spotkanie pod patronatem PTR ma formę online i jest zorganizowane przez Zakład Retoryki i Mediów UW, Katedrę Filozofii Kultury i Podstaw Retoryki KUL i Katedrę Współczesnej Literatury i Kultury Polskiej na UMCS
Termin zgłoszeń: 24.05.2023.
Link do spotkania zostanie wysłany najpóźniej 25.05 rano.

Data

2023 maj 25
Expired!

Czas

6:00 pm - 6:00 pm

Więcej informacji

Czytaj więcej
Kategoria
Czytaj więcej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content