Dr Ewa Modrzejewska
 /  Dr Ewa Modrzejewska

Dr Ewa Modrzejewska

Skarbnik PTR

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Instytut Polonistyki Stosowanej Academia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter