Dr Ewa Modrzejewska
 /  Dr Ewa Modrzejewska

Dr Ewa Modrzejewska

Skarbnik PTR

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Instytut Polonistyki Stosowanej Academia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter