Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 /  Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

Wiceprzewodnicząca PTR

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Instytut Polonistyki Stosowanej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter