Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca
 /  Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

Dr hab. Agnieszka Budzyńska-Daca

Wiceprzewodnicząca PTR

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Zakład Retoryki i Mediów na Wydziale Polonistyki Stosowanej UW

Instytut Polonistyki Stosowanej

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter