Dr hab. Agnieszka Kampka
 /  Dr hab. Agnieszka Kampka

Dr hab. Agnieszka Kampka

Sekretarz PTR

Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW

Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW

SGGW Academia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter