Dr hab. Agnieszka Kampka
 /  Dr hab. Agnieszka Kampka

Dr hab. Agnieszka Kampka

Sekretarz PTR

Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW

Katedra Socjologii, Wydział Nauk Społecznych SGGW

SGGW Academia

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter