Wydział Nauk Społecznych SGGW
 /  Wydział Nauk Społecznych SGGW

Wydział Nauk Społecznych SGGW

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
00-927 WARSZAWA

(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter