Wydział Nauk Społecznych SGGW
 /  Wydział Nauk Społecznych SGGW

Wydział Nauk Społecznych SGGW

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter