Dariusz Seweryn, Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego
 /  Nowości wydawnicze / Dariusz Seweryn, Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego
Dariusz Seweryn, Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego

Dariusz Seweryn, Alegoria i problemy dyskursu symbolicznego

Dariusz Seweryn pisze o alegorii jako jednej z najbardziej kłopotliwych figur retorycznych. Książka jest próbą ujęcia problematyki alegorii i symbolu w perspektywie transdyscyplinarnej.

Wydawnictwo KUL, Lublin 2018.

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Uniwersytet Warszawski
Katedra Italianistyki
ul. Oboźna 8
00-332 Warszawa

retoryka.ptr@gmail.com

Newsletter