Kongres Retoryczny: program
 /  Kongres Retoryczny: program

Środa/ Wednesday, 17.04.2024

9.30-10.00 Rejestracja uczestników (I piętro) / registration of participants (1st floor)
10.00-10.15 Sala/Room INVENTIO
Maria Załęska (przewodnicząca PTR), Agnieszka Budzyńska-Daca (przewodnicząca komitetu organizacyjnego Kongresu)Uroczyste otwarcie Kongresu /Congress opening ceremony
10.15-11.45 Sala/Room INVENTIO | Plenary session | Chair: Maria Załęska

Petra Aczél (Moholy-Nagy University of Arts and Design MOME – Budapest, Hungary)

Humanizing the Future – Rhetoric as a Future Skill

 

11.45-12.10 Przerwa kawowa / Coffee break
Sala/Room INVENTIO Sala/Room DISPOSITIO Sala/Room ELOCUTIO
SESJA I / SESSION I Teaching rhetoric: international perspectives Retoryka i wizualność Retoryka: od starożytności do współczesności
Przewodniczy / Chair
Agnieszka Szurek
Przewodniczy / Chair
Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Przewodniczy / Chair
Maria Barłowska
12.10-12.40 Friederik Appel Olsen (University of Copenhagen)

Environmental Parataxis: Writing the Toxic Anthropocene in Rachel Carson’s Silent Spring

Agnieszka Kampka (SGGW)

Retoryka wizualna w edukacji obywatelskiej

Maria Joanna Gondek (KUL)

Roztropnościowa perspektywa funkcjonowania retoryki perypatetyckiej

12.40-13.10 Cristine Isager (University of Copenhagen)

Rhetorical style in civic action: How students develop solutions to wicked problems by playful rhetorical (recon)figuration

Karolina Dobrosz i Zofia Władyka-Łuczak (UŁ)

Czy można mówić o retoryce obrazu (?)

Beata Gaj (UKSW Warszawa)

Wiarygodność mistrza i terapeuty. Retoryka w teologii i psychologii – przykłady antyczne i współczesne

13.10-13.40 Katarzyna Molek-Kozakowska, Artur Cedzich (Uniwersytet Opolski)

Rhetorical categories and skills in the context of critical literacy: A report from a citizen science project with secondary schools

Anna M. Kiełbiewska (UW)

Retoryczny wymiar grzeczności językowej jako środka asymilacji kulturowej

Kacper Andrychowski (UW)

Wykorzystanie krytyki ideograficznej przy analizie tekstów starożytnych

13.40-14.30 Obiad / Lunch
SESJA II / SESSION II Rhetoric across dimensions Retoryka: studia przypadków Warsztaty dla młodych badaczy (hybrydowe)
Przewodniczy / Chair
Agnieszka Piskorska
Przewodniczy / Chair
Agnieszka Kampka
Prowadzące: Maria Załęska i Anna M. Kiełbiewska
14.30-15.00 Agnieszka Szurek (UW)

Rhetorical Construction of Space and Memory: Small Mazovian Towns in Regional Memoirs

Elżbieta Pawlak-Hejno (UMCS Lublin)

Język perswazji ekonomicznej: jak uczyć się pozyskiwania środków? Crowdfunding w praktyce

14.30-15.15
Warsztat z zakresu pisania prac naukowych z elementami retoryki,
prowadząca: Maria Załęska (UW)
15:15-16.00
Autoprezentacja w pracy naukowca,
prowadząca: Anna M. Kiełbiewska (UW)
15.00-15.30 Frida Hwiid Broberg i Thore Keitum Fisker (University of Copenhagen)

“I can’t hear you when you’re angry”: On the importance of teaching and practicing embodied rhetorical listening

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL), Brian Krostenko (University of Notre Dame)

Retoryka polskiego gangsta rapu w kontekście amerykańskiego źródła gatunku – analiza retoryczna „Rewolucji Romantycznej” Bedoesa i Lanka

15.30-16.00 Márton Gergely Rétvári (Corvinus University of Budapest)

Ready Speaker one – Using virtual reality in public speaking education.

Jakub Pstrąg (UJ)

O (meta)retorycznej świadomości w przestrzeni medialnej

16.00-16.30 Przerwa kawowa / Coffee break
16.30-18.00 Sala/Room INVENTIO | plenary session | Przewodnicząy / Chair: Katarzyna Molek-Kozakowska)

Dietmar Till (University of Tübingen, Germany)

Digital rhetoric training for the 21st century: A showcase of two Tübingen-based projects

 

18.00-20.00 Uroczysta kolacja / Dinner

Czwartek/ Thursday, 18.04.2024

9.00-9.30

Sala/Room INVENTIO | Agnieszka Budzyńska-Daca

Retoryka w Polsce – przegląd dydaktyki i badań retorycznych

9.30-11.00

Sala/Room INVENTIO | Plenary session | Chair: Anna Bendrat)

Lisa S. Villadsen (University of Copenhagen, Denmark)

Rhetorical citizenship: A conceptual frame for studying the discursive crafting and enactment of citizenship

 

11.00-11.20 Przerwa kawowa / Coffee break
SESJA III / SESSION III Sala/ Room INVENTIO Sala/ Room DISPOSITIO Sala/ Room ELOCUTIO
Retoryka a koncepcje języka PANEL Ret-Net: Retoryka i dydaktyka: między językiem ojczystym a językami obcymi Retoryka jako wyposażenie do życia w społeczeństwie
Przewodniczy / Chair
Barbara Sobczak
Przewodniczy / Chair
Piotr Lewiński
Przewodniczy / Chair
Kinga J. Rogowska, Anna M. Kiełbiewska
11.20-11.50 Monika Grzelka (UAM)

Koncepcja prostego języka (plain language) w ujęciu retorycznym

Maria Załęska (UW)

Retoryka kontrastywna i jej implikacje dydaktyczne

Pokazowa debata oksfordzka
Panel dyskusyjny dla nauczycieli | spotkanie hybrydowe |

Debatanci: Fundacja Projekty Edukacyjne i Krakowskie Stowarzyszenie Mówców

Sędziowie: Paweł Gondek (KUL), Jakub Pstrąg (UJ), Marcin Będkowski (UW), Jan Piosik (FPE), Anna Kulma (KSM), Anna Stelmach (KSM), Karolina Kolbuszewska (FPE), Kinga J. Rogowska (FPE/UW)

 

11.50-12.20 Jacek Wasilewski (UW) / Agata Kostrzewa (Narrative Impact)

Retoryka wspólnoty – czy język włączający jest skuteczny?

Monika Kostro (UW)

Retoryka w ujęciu międzykulturowym na filologii obcej

12.20-12.50 Iwona Grodź (PTKS, PTBFiM)

Retoryka versus badania filmoznawcze

Agnieszka Piskorska (UW)

Retoryka, myślenie krytyczne i potrzeby studentów języka angielskiego

12.50-13.20 Anna Wileczek (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Metaxu i komunikacja

Anna Bendrat (UMCS Lublin)

Kialo Edu: Innowacyjne narzędzie do rozwijania sztuki argumentacji w dydaktyce języków obcych

13.20-14.00 Obiad / Lunch
SESJA IV / SESSION IV Sala/ Room INVENTIO Sala/ Room DISPOSITIO Sala/ Room ELOCUTIO
Dydaktyczne wymiary retoryki Interdyscyplinarne wymiary retoryki Nauczanie retoryki poprzez debatę
Przewodniczy / Chair
Monika Grzelka
Przewodniczy / Chair
Monika Kostro
Przewodniczy / Chair
Ewa Modrzejewska
14.00-14.30 Barbara Sobczak (UAM)

Zaprzysiężenie prezydenta w dydaktyce retoryki. Case nie tylko dla politologów

Jolanta Szarlej (Uniwersytet Bielsko-Bialski)

Wzorce estetyczne retoryki semickiej i ich literacki wyraz w wybranych perykopach biblijnych

[referat wyłożony] Anna Tryksza (UMCS Lublin):Perswazja – preswazja, retoryka – psychologia społeczna. Kilka refleksji z akademickiej dydaktyki

Paweł Gondek (KUL)

Potencjał metodyczny debat konkursowych w dydaktyce akademickiej

14.30-15.00 Bartosz Hordecki (UAM)

Mowa inauguracyjna prezydenta USA jako przedmiot edukacji akademickiej

Luiza Rzymowska (UWr)

Niezawodność sztuki retorycznej w budowaniu poczucia koherencji u mówców/mówczyń. Zastosowanie modelu salutogenetycznego Aarona Antonovsky’ego we współczesnej dydaktyce retoryki

Marek Kochan (Uniwersytet SWPS)

Nauczanie retoryki poprzez debaty: możliwości i ograniczenia

15.30-16.00 Iwona Pałucka-Czerniak (Uniwersytet Zielonogórski)

Nauczanie retoryki w szkole ponadpodstawowej z wykorzystaniem podręczników z serii Ponad słowami – zaspokajanie potrzeb i przekraczanie oczekiwań

Piotr Lewiński (UWr)

Nowa retoryka czy nowe trivium?

Kinga Rogowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW)

Wykorzystanie debat oksfordzkich w edukacji – analiza szans i zagrożeń

16.00-16.30 Joanna Kiereś-Łach (KUL)

Wykorzystanie argumentów opartych o związki współistnienia w nauczaniu etyki. Na podstawie technik argumentacyjnych w ujęciu Chaima Perelmana

Jarosław Chojnacki (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych KUL)

Jak współcześnie rozumieć komunikację retoryczną? Rezultaty badań w zakresie filozoficznym

Marcin Będkowski (UW), Kinga Rogowska (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych UW)

Strategie perswazyjne w debatach konkursowych na tle innych dyskursów. Perspektywa retoryki korpusowej

16.30-16.50 Przerwa kawowa / Coffee break
16.50-18.30 Wspólny przejazd na Kampus Główny Uniwersytetu Warszawskiego (przejazd komunikacją miejską, bilety zapewnia organizator)

17.20-18.20: Muzeum Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 32

Loci communes: oprowadzanie po Kampusie Głównym Uniwersytetu Warszawskiego

Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Wydziału Polonistyki, sala 4 / hybrydowo

17.00-18.30:

Spotkanie akademickich kół naukowych wokół retoryki praktycznej

18.30-20.00 Uniwersytet Warszawski, Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Wydziału Polonistyki, sala/ room nr 4 | Przewodniczy/ Chair: Agnieszka Budzyńska-Daca, Ewa Modrzejewska

Retoryka dla innowacyjnej edukacji / Rhetoric for Innovative Education

Elenmari Pletikos Olof (University of Zagreb): Overview of Rhetorical Research in Croatia
Diana Tomić (University of Zagreb): Rhetorical Education in the 21st Century: Bridging the Gap
Wokół książki Debata. Retoryka dla demokracji – warsztaty dla promotorów

Przewodniczy/Chair: Anna Tryksza, Agnieszka Kampka
Wyniki V Konkursu Polskiego Towarzystwa Retorycznego na najlepszą pracę dyplomową z elementami retoryki

 

Piątek/ Friday, 19.04.2024

SESJA V / SESSION V Sala/ Room INVENTIO Sala/ Room DISPOSITIO Sala/ Room ELOCUTIO
Koncepcje nauczania retoryki w kontekście akademickim Retoryka, krytyczne myślenie, argumentacja Retoryka i dydaktyka: nauczanie języka ojczystego
Przewodniczy / Chair
Paweł Gondek
Przewodniczy / Chair
Elżbieta Pawlak-Hejno
Przewodniczy / Chair
Bartosz Hordecki
9.00-9.30 Dorota Korbel (Społeczna Szkoła Podstawowa nr 14 STO im. Dzieci Zjednoczonej Europy „Bachmacka” w Warszawie oraz Liceum Ogólnokształcące Niepubliczne nr 6 Fundacji Edukacyjnej Varsovia w Warszawie)

Rola debaty oksfordzkiej w nauczaniu etyki i filozofii. Perspektywa trenerki drużyny turniejowej

Alicja Kornicka (Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych KUL)

Współczesna paideia? Rola retoryki w edukacji na przykładzie amerykańskiego modelu kształcenia

Anna Kupiszewska (Uniwersytet Rzeszowski)

Glottopolonistyczny potencjał retoryki, czyli o wykorzystaniu retoryki w nauczaniu języka polskiego jako obcego

9.30-10.00 Iwona Loewe (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Retoryka akademicka – nauczanie, kompetencje, cele

Paweł Sarna i Ewelina Tyc (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Stare i nowe teorie spiskowe. Tworzenie i analiza opowiadań – warsztaty krytycznego myślenia

Agnieszka Kula (UAM)

Metoda odwróconej klasy w kształceniu dziennikarzy-polonistów

10.00-10.30 Maria Barłowska i Marzena Walińska (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Oratorstwo w nauczaniu retoryki: status i perspektywy

Anna Sędłak (KUL)

Retoryczna analiza negatywnych zjawisk komunikacyjnych w mediach społecznościowych – zagrożenia i perspektywy

Magdalena Patro-Kucab (Uniwersytet Rzeszowski)

Kształcenie retoryczne na kierunku dziennikarskim i filologii polskiej w Uniwersytecie Rzeszowskim. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość

10.30-11.00 Ewa Modrzejewska (UW)

Czy liczby działają jak słowa? Założenia teoretyczno-praktyczne retoryki liczb

Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet KEN)

Zrozumieć adwersarza – potencjał kształcenia retorycznego w przekraczaniu stronniczości i zniekształceń interpretacyjnych w sytuacji konfliktu idei oraz wartości

Mirosław Ryszkiewicz (UMCS)

„Kształcenie mówcy” współcześnie. Retoryka stosowana i retoryka medialna w dydaktyce uniwersyteckiej

11.00-11.30 Przerwa kawowa / Coffee break
11.30-12.00 Sala/ Room INVENTIO | Sesja plenarna/ Plenary session | Przewodnicza/ Chair: Agnieszka Szurek

Jakub Z. Lichański (prof. emeritus UW): Retoryka – edukacja – innowacja. Kilka uwag dyskusyjnych

 

12.00-13.30 Prowadząca/ Chair: Agnieszka Budzyńska-Daca

Okrągły stół pt. Multidyscyplinarna strategia nauczania retoryki

Paneliści: Paweł Gondek (KUL), Bartosz Hordecki (UAM), Jakub Pstrąg (UJ), Magdalena Ryszka-Kurczab (Uniwersytet KEN)

13.30-13.45 Podsumowanie wyników konferencji i omówienie kierunków dalszych badań w dziedzinie dydaktyki retorykiUroczyste zakończenie kongresu/ Closing ceremony

Maria Załęska (przewodnicząca PTR), Agnieszka Budzyńska-Daca (przewodnicząca komitetu organizacyjnego Kongresu)

13.45-14.45 Obiad / Lunch

POLSKIE TOWARZYSTWO RETORYCZNE

Jako członkowie Towarzystwa reprezentujemy bardzo różne dyscypliny (m.in.: polonistykę, filologię klasyczną, neofilologię, językoznawstwo, historię, filozofię, socjologię). Są wśród nas doświadczeni badacze, jak i początkujący pracownicy nauki. Są teoretycy i praktycy, wykładowcy akademiccy, nauczyciele szkół średnich, pracownicy działów PR, logopedzi, specjaliści w dziedzinie komunikacji.

Subskrybuj newsletter

Subskrybując newsletter wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Polskie Towarzystwo Retoryczne (ul. Oboźna 8; 00-332 Warszawa) w celu otrzymywania informacji o działalności naukowej PTR. W każdej chwili przysługuje Ci prawo wglądu do Twoich danych oraz cofnięcia wyrażonej zgody.

KONTAKT

Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
(Instytut Polonistyki Stosowanej UW)

retoryka.ptr@gmail.com

Skip to content